Toaletten – en skitsak?

Har du lagt märke till att vi på vissa av våra offentliga institutioner skiljer på medborgar- och medarbetartoaletter? Jag gillar det inte. Bara ett sådant tänk gör att vi skiljer oss från medborgaren. Varför ska…

Vad jag är och vad jag uppfattas vara

De flesta av oss vill bli uppskattade för det vi är. Om vi gör något bra vill vi att det ska uppfattas som att vi är bra, men så är det inte alltid. I en…

Var är kunden?

Om man spetsar till det; Ett företag får intäkter genom att skapa verksamhet. En kommun har intäkter som vi skapar verksamhet för. Ett företag anpassar av det skälet naturligt sitt utbud till kundens behov. En…

VI är det nya Sverige

Sömnig morgon – efter valvaksnatt. I ”mina” kommuner ser det stabilt ut. S+V+MP samlat går framåt i Botkyrka. Kommunen som helhet röstar nej till kommundelning men Tullinge ger ett kraftfullt ja. S framåt i Katrineholm…

Förtroende i demokratins tjänst

Demokrati är folkstyre och just nu, med final på söndag utser vi som medborgare vilka partier och i förekommande fall förträdare som ska representera oss på statlig, landstings och kommunal nivå i vår sk representativa…