Information och sociala medier

När vi säger att världen går allt snabbare, vad menar vi då? Är det världen eller informationsmängden som har förändrats? Eller är förändringen ömsesidig? Jag känner att just kraven på kommunikation med omvärlden är svåra att matcha. Hur kan vi göra annorlunda? Med de tekniska framsteg som görs, däribland en spännande utveckling av sociala medier, har vi en intressant framtid till mötes bl.a. i kommunikationshänseende. För att följa utvecklingen framåt och för ökad insyn i den kommunala verksamheten behöver vi kommunicera med dem vi är till för. Jag testar därför just ny tjänsten twitter (som står för kvitter). Så följ mig på www.twitter.com/kommunchef om du vill.

Som kommunchef tycker jag att det är naturligt att själv informera och kommentera kring det som berör vår verksamhet och således dem vi är till för; kommunmedlemmar, näringsliv och externa aktörer på nya sätt.

Dela: