Du kan inte förändra någon annan!

Hur ofta tar vi inte över andras problem och ansvar? Jag tror att vi i de flesta fall gör det i ren välmening. När vi tar över och försöker lösa någon annans problem åt dem hindrar vi personen att se sig själv, att ta ansvar för sig själv. Hjälp andra att hjälpa sig själv. Skydda inte din medmänniska från henne själv. Det är inte godhet.

Hur svårt är det inte att ge konkreta svar som ska lösa andras problem åt dem. Har du gjort det på sistone?

All förändring börjar med mig själv!

Jag tror att förändring börjar med en vilja att förändras. Förändringen måste ske i förhållande till en omvärld, en input för ditt val om förändring. Det kräver en öppenhet för feedback från andra och en vilja att ge ärlig, konstruktiv feedback. När jag är öppen kan jag känna mig sårbar. Sårbarheten kan leda till att jag sluter mig och bestämmer mig för att minska min öppenhet och således min förändringsvilja.

Den som inte tar bort luddet ska dö heter en bok jag fick för ett tag sedan. Jag tror att ”arga lappar” är ett exempel på när människor valt att sluta sig, att minska sin värld. Vågar du vara öppen?

Vi är ledare och medarbetare. Vi måste påverkas och påverka varandra. Vi har alla ansvar för oss själva och våra val – det är tillit!

Dela: