Rädd att förändras?

Kan vi inte bara få vara nöjda med att vara här och nu? Att få fortsätta att göra det vi gör, på det sätt vi gör det? Måste allt ändras och ifrågasättas hela tiden?

– Vi kan förstå att världen förändras, men ibland orkar vi kanske inte förändras med den! –

Om vi stannar upp och funderar och reflekterar kring oss själva och vår situation just här, just nu – så känner vi, tror jag, tillslut ett lugn. Vi kommer på något sätt närmare oss själva och det som är vår egentliga verklighet – vår värld. I stunder av insikt så blir allt klarare för oss.

Är det så för dig?

Det lugn som vi känner när vi stannar upp i ett djup, tror jag, ger oss styrka att våga förändra oss själva. Då känner vi inte någon rädsla för det som vi inte känner till, vi har alltid oss själva att luta oss på. Vi vågar ta steget mot förändring – för utveckling. Det ger oss kraft att möta de yttre krav som ställs, att anpassa oss till en föränderlig värld.

Är du för ändring ? – Är du beredd att förändra dig inför omvärldens krav?

När vi bottnar i oss själva, tror jag att vi är trygga att möta vår omvärld. Då kan vi släppa våra rädslor och vara öppna. För att förändras måste vi vara öppna. All förändring börjar hos oss själva.

All förändring börjar med dig själv!

Ibland kan vi få känslan av att vår värld blir en allt sämre plats och att det mesta var bättre förr. I förra veckan var jag på en utbildning som bl.a. utgick från att det är viktigt att vi fokuserar på det positiva, precis som vi talat om i medarbetarrådslagen på kommunledningsförvaltningen. Från föreläsaren fick jag länken nedan.

Se goda nyheter på http://pro.friskverktyget.se/readinfo.php?textid=991.

Vi är vår värld!

Dela: