Vad & Vem – är en kommun?

Jag har på sistone varit ute och talat en hel del med våra kommunmedlemmar, medborgare och företag. Jag känner i de samtalen att det är lätt att ta våra sanningar för givna.

Kanske slår jag in öppna dörrar! – hoppas det 🙂

Vad är Katrineholms kommun?

Ordet kommun kommer av latinets communis, som betyder gemensam. Det som samlar en kommun är att det är ett givet geografisk område.

En kommun är också och en administrativ enhet för lokalt självstyrelse. Det är det som är den kommunala organisationen.

Den kommunala organisationen bildades för att ta hand om den service som marknaden inte tog hand om, det vi idag kallar vård- skola- omsorg – kommunal service. En kommun finns också för myndighetsutövning som lagstiftaren, riksdagen beslutat. En kommun styrs av över 500 lagar. Den tredje funktionen som vår organisation har är att verka för att utveckla samhället i det geografiska området – ortsutveckling såsom att verka för företagsetableringar, nya bostadsområden och bra kommunikationer.

Kommunen är till för sina medlemmar, dvs de som är folkbokförda och/eller äger fast egendom (mark) i kommunen.

Vem är Katrineholms kommun?

Katrineholms kommun är de som bor och verkar i kommunen.

Vem Katrineholms kommun som organisation?

Den som står utanför kommunen ser sannolikt oss som en enhet och uppfattar inte att vi består av flera myndigheter. Det är inte viktigt för våra kunder, kommunmedlemmarna, som vi är till för, hur vi valt att organisera oss, vilka administrativa gränser vi satt upp.

Det är så lätt att tro att alla vet hur samhället är uppbyggt – men ärligt talar det är ett sammelsurium.

När jag flyttade hemifrån så ringde jag försäkringskassan för att teckna hemförsäkring!

Den som möter kommunen kan göra det i alla våra funktioner och det är kanske just det mötet som formar kommunmedlemmens bild av kommunen.

– Kanske ringer Per till IT-avdelningen för att teckna bredband?

– Kanske mailar Anna till ekonomikontoret för att söka försörjningsstöd?

– Kanske kommer Arvid till receptionen på stadshuset för att söka bygglov?

 Vi är till för kommunmedlemmarna, de är våra kunder och det är i mötet som deras bild av oss formas. Med glädje guidar vi dem vi är till för till rätt ställe.

 Katrineholms kommuns varumärke byggs av våra individuella handlingar

 – Vi är vår värld! – Vi är Katrineholms kommun!

Dela: