Vad innebär det att ha en verksamhet som är tillgänglig för alla?

För några veckor sedan var jag hos handikapprådet i Katrineholm, där jag fick en ökad förståelse för vad tillgänglighet egentligen är. Hur mycket det är lätt att ta för givet när man tittar på sin omvärld, hur lätt det är att alltid utgå från sig själv i värderingen av det som finns omkring oss.

Att planera och se världen utifrån och in, betyder att vi måste förstå utifrånperspektivet, den andres perspektiv.

Utgå från någon, se ex detta klipp! http://www.handisam.se/movies/Player.aspx?MovieName=tillganglighet

Samhället ska vara till för alla och alla ska ha samma möjligheter att vara med i samhället. Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska kunna leva på samma sätt.

Katrineholms kommun har idag ingen sammanhållen handlingsplan för tillgänglighet. Det är därför svårt att överblicka vilka insatser som gjorts och vad som återstår att göra innan kommunen kan anses uppfylla kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.Vi håller nu, tillsammans med företaget FunkaNu. att ta fram en handlingsplan och ett arbetssätt för att hålla samman frågorna.

Tillgänglighet – för allas skull!

Dela: