Unique selling points – Framgångsfaktorer – Var unik!

1. Tänk på ett företag, ett företag som ger dig en positiv känsla, ett framgångsrikt företag.

 

2. Tänk på ett positivt kännetecken, en egenskap som du som kund associerar företaget med.

 

3. Hur tror du att de jobbar på företaget? Tänk på en sak som du tror kännetecknar deras inre arbete.

 

Nu har du identifierat företagets framgångsfaktorer, en yttre och en inre.

 

En framgångsfaktor kan också benämnas som vår fokusering, vår positionering, vårt varumärke, våra kännetecken, våra konkurrensfördelar. Kort sagt det som gör oss unika.

 

När vi i verksamhetsplanerar med metoden LOTS® och ska få fram våra framgångsfaktorer så ställer vi oss frågan;

 

 

Inom ramen för vårt syfte, vad ska vi fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika?

 

 

Att vara uppskattad är det andra ser, uppfattar dig som – Utifrån och In

 

Att vara framgångsrik handlar om det du är – Inifrån och Ut

 

Vi är inte alltid såsom vi uppfattas och vi uppfattas inte alltid såsom vi är. Helst skulle vi nog alla vilja att vi blir uppskattade för det vi är, hellre än för det folk tror att vi är, men så är inte alltid fallet. Vi måste ha med båda aspekterna.

 

Vem vi är, är det som gör oss framgångsrika. Hur vi uppfattas är det som gör oss uppskattade.

 

Vilka är dina unika egenskaper?

Dela: