Om bara…

Ständigt nya krav, ständigt ett snabbare tempo, ständigt göra bara en sak till – om bara …när jag kommit dit… snart blir det annorlunda.

Känner du igen dig?

Marie Curie skrev ”Man märker aldrig vad som gjorts; man kan endast se det som ännu måste göras.”

Jag tror inte att det behöver vara så. Vi förfogar själva över våra liv och våra val. Vad vi tänker och vad vi fokuserar på är också ett val.

Uppföljning är ett sätt att på en arbetsplats stanna upp och fundera och reflektera över vad vi gjort. Att lära av det och känna stolthet. Ett sätt att ta lärdom av det som varit och ta med oss det i framtida utmaningar.

Dela: