Min bild av Katrineholm – Sveriges Lustgård – Varumärke

Jag skrev för några veckor sedan en reflektion om framgångsfaktorerInom ramen för vårt syfte, vad ska vi fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika? Jag använde ett företag som exempel, men det kan lika gärna vara en organsiation, en person eller en plats. En plats framgångsfaktor kan benämnas som ett varumärke.

Katrineholms varumärke är Sveriges Lustgård. Sveriges Lustgård haSveriges Lustgårdndlar i första hand om en bra livsmiljö, tycker jag.

Vilka egenskaper har Katrineholm som ger platsen epitetet Sveriges Lustgård

  • Varierat Sörmländskt landskap på en lagom stor ort
  • Geografisk närhet, med goda kommunikationer

Är några saker som jag kan se. Vilka fördelar ger det?

  • Tidsvinster och social samhörighet
  • Tillgång till en stor arbetsmarknad
  • Attraktivt kostnadsläge
  • God offentlig service

Jag tänkert att i Katrineholm får du värden såsom

  • En personlig livsmiljö med en stimulerande fritid – Lust att mötas
  • Ett växande kreativt näringsliv – Lust att skapa
  • Sammankopplat med omvärlden – Lust att upptäcka
  • Sörmländska upplevelser – Lust att uppleva

Därför är mitt Katrineholm; Lustfylld, Personlig och Avspänd

Det var min bild. Hur ser du på det?

Vi som bor och verkar här är Katrineholm och således är vi platsens varumärke!

Dela: