Varför twittrar kommunchefen? – undrar han själv…

Månadsannonsen i lokaltidningen, KatrineholmsKuriren ska handla om Katrineholms kommun i sociala medier.

Jag fick i fredags ett mail från informationsavdelningen

”Hej Mattias!

Skulle du med ett par meningar kunna besvara frågan – Varför twittrar kommunchefen? Jag tänkte att jag kunde använda det i annonstexten så att det inte bara blir en uppräkning utan även en personlig reflektion. Ditt svar kan ju glida över på sociala medier överhuvudtaget.”

Så frågan är varför, men också vem det är som gör vad.

Vad?

För mig blir det fel att tala om twitter som ett fenomen i sig. Twitter är, som jag ser det en bas, en spindel som håller ihop flödena. Så frågan är således vad är sociala medier? För mig blir svaret kommunikation. Konversationsmedia är möjligen en bättre benämning. Kommunikation handlar om möten. I sociala medier möts vi. I mötet utvecklar vi våra tankar.

Man brukar tala om utvecklandet av idéer i form av Tes, antagande – Antites, annat antagande – Syntes, gemensamt antagande. Det jag säger i konversationsmedia är en tes som i kommunkation utvecklas till en syntes (som i och för sig kan vara densamma som tesen, ibland).

Varför?

Min tes måste prövas mot andra. Det är så lätt att utgå från sin egen världsbild. Konversation behövs, speciellt i en roll som ex. kommunchef – jag arbetar för Katrineholm. Katrineholm är och byggs av människor. Konversationsmedia blir en bas för kommunikation – så att min tes utvecklas till en syntes.

Vem?

Jag använder konversationsmedia i min roll som kommunchef. Jag har fått starka reaktioner och ”löpsedels-kritik” för att jag uttryckt känslor i sociala medier. Det var med ledning av reaktionerna, antiteserna, dumt gjort. Det ledde till att jag ändrade inställning, syntes, och jag är nu mer försiktig. Jag har ex. ett privat och ett professionellt facebook-konto. Jag försöker dock vara personlig på de båda. Rätt eller fel, jag vet inte. Nu får jag ibland kritik åt andra hållet. Jag är ju samma människa i arbetet som jag är annars.

Så vad tycker du? Varför ska, eller ska inte en kommunchef använda sociala medier?

Dela: