Förändring – Möten – Människor

Ibland förändras verkligheten snabbt. För mig och Katrineholm har det på senare tid handlat mycket om kommunal samverkan med kringliggande kommuner avseende ex. lön, telefonväxel och upphandling.

På kommunstyrelsen i onsdags beslutades att vi inte ska gå vidare med uppdraget om samverkan. Vår uppdragsgivare vill inte detta nu, varför det nu är rätt att vi inte ska utvecklas i den delen. Snopet kan tyckas när man lagt ner tid och kraft och föreslagit något, men det finns också mycket positivt i det tycker jag. Vi får nu utveckla vår samlade verksamhet, som en samlad enhet.

Förändring är alltid svårt. Svårigheten vid förändringar, tror jag oftast handlar om en skillnad mellan vår förmåga att anpassa oss och förändringstakten. Vi är i ständig förändring och således i ständig anpassning.

Tänk vad fantastiskt det är att möta människor! Att få ta del av nya världsbilder och tankar. På min arbetsplats har vi detta år fått nya verksamheter och vi har fått möta nya människor – tack. Bland annat har vi haft sk språkpraktikanter vilket varit ett strålande sätt att möte det nya.

En språkpraktikplats är en plats för någon som läser SFI (svenska för invandrare) och behöver komma ut och öva sin svenska viss tid av sin studietid. Först och främst handlar det att personen är med på arbetsplatsen och får prata och lyssna. Sysslor som personen utför kommer i andra hand, men personen kan utföra lättare uppgifter som skanning, kopiering, posthantering, städning av arkiv eller andra liknande uppgifter. Uppgifterna är bra för att hålla personen sysselsatt.

Det kan vara bra att personen exempelvis får lära sig ett eller ett par ord per dag som exempelvis rör arbetet, det kan vara enkla ord som tangentbord, pärm, kopiator eller liknande.

Människor får mig att tro på världen och vår gemensamma framtid.

Dela: