Bloggpolicy kan och ska inte reglera de anställdas förehavanden på sociala medier

Joha Frondelius (kd) och Ewa Callhammar (fp) har motionerat om att utarbeta en bloggpolicy för anställda i Katrineholms kommun, för att förhindra att medarbetarnas aktiviteter på webben ger arbetsgivaren problem. 

Ärendet bereds för närvarande. Som tjänstemän lämnar vi i detta läge vår syn och mina sammanfattade tankar just nu är;

Var och en har yttrandefrihet. Yttrandefriheten begränsas av sekretessbestämmelser, som gäller i alla kommunikationsvägar, inte specifikt på detta kommunikationsmedium.

Att stimulera användandet av sociala medier bygger på principer kring tillit och öppenhet. Sociala medier som kommunikationssätt är ett sätt att realisera dessa. Katrineholms kommun tror på öppenhet och tror på sina anställda och var och ens förmåga att själva fatta kloka beslut. Det är vår personalpolitik.

Sociala medier är ett sätt att kommunicera med varandra bland många. Katrineholm har mycket att vara stolt över och ser mer än gärna att åsikter om kommunen sprids, såväl om hur kommunen är idag och hur vi tillsammans kan bli bättre.

Bloggpolicy kan och ska inte reglera de anställdas förehavanden på sociala medier.

Vem eller vilka som ska använda denna kommunikationsväg som en del av sin tjänsteutövning, hur detta ska gå till och syftet bör däremot regleras när det görs som representant för Katrineholms kommun. Detta kan vara en del av kommunens webbriktlinjer.

Vad tycker du?

Dela: