Mening, Glädje, Framgång

Mening – Glädje – Ekonomisk framgång

 

  • Är det vägen dit eller resultatet, som är målet?

 

  • Vad är det egentliga resultatet?

 

  • Vad är det du strävar efter att uppnå?

 

Kanske är det vad som händer just nu som är meningen med det du gör. I stunden då du leker med dina barn, tittar ut genom tågfönstret eller fikar med dina arbetskamrater. Var här och nu inte där och då! Glädjen är viktig för vår framgång och prestation. Allt hänger ihop.

 

I LOTS ® menar vi att Mening – Glädje och Ekonomisk framgång är beroende av varandra.

 

  • Mening är att bidra till andras välbefinnande, samtidigt som det vi gör är en del av vårt eget självförverkligande.

 

  • Glädje är hjärtat, lekfullheten och spontaniteten. Glädje är att veta att vi duger som är och kan glädjas åt andras framgång.

 

  • Ekonomisk framgång handlar om att vi inte behöver oroa hos för ekonomiska eller verksamhetsmässiga bekymmer.

 

Lycka kan, som Viktor Wennerholm menar, aldrig uppnås genom att försaka sig själv. Odefinierade regler utan uttalat syfte, som inte ger mening kan aldrig ge glädje och således inte framgång.

 

I samklang mellan mening och framgång känner vi glädje och vice versa. För att bli långsiktigt framgångsrika måste vi låta allt hänga ihop!

Dela: