Jan Eliasson, människan i centrum #fb

Jag lyssnade i tisdags på ett föredrag av Jan Eliasson, tidigare utrikesminister mm. Med mera är kanske att säga för lite om en person med den bakgrunden. Vad har han inte gjort och varit med om tänker jag efter en stund. Jan talade mycket om att föra framgångsrika förhandlingar. Något av det mest intressanta med hans föredrag var att han själv inte verkade ha reflekterat så mycket över vad som gör förhandlingar framgångsrika. Med det inte sagt att han inte kan det. Jag vet inte vem som kan det bättre. Jan Eliassons kunskap verkar vara ett med honom själv, på något sätt helt integrerad i honom som person.

Jan hade tre generella förhandlingstips.

  1. Definiera syfte, mål och delmål med förhandlingen
  2. Riv ner murarna. Samarbeta, allt engagemang är bra och sätt problemet i centrum, inte strukturen
  3. Inse vikten av lagarbete.

”It´s not the hands you shake – It´s the hearts you touch”

Jan Eliasson personifierade för mig under veckan mina favorituttryck;

All förändring börjar med mig själv. All förändring börjar med dig själv. Du kan aldrig förändra någon annan!

Dela: