Stanna upp och fundera. Var med dig själv. Välj sedan.

Varje gång du väljer något så väljer du bort något annat. Det är så mycket lättare att lägga till än att dra ifrån, tycker jag. Men val är just, alltid val. Även att inte välja är ett val.

 

I mitt dagliga liv försöker jag att hela tiden påminna mig själv om att jag väljer. Den handlings-ofrihet jag ibland känner kommer inte sällan av det faktum att jag väljer att inte välja.

 

Vad ska man välja? Hur vet man vad som är rätt?

 

Jag tror att steg ett alltid är att hitta sig själv. Om de val jag gör känns rätt i alla aspekter av mig själv kommer av om jag är sann mot mig själv. Jag måste hitta mitt själv. När jag kommer närmare mig själv blir de val jag gör samstämmiga.

 

På vår arbetsplats måste vi också välja för att fokusera. På kommunledningsförvaltningen använder vi LOTS® som verktyg för våra val. Vi fokuserar i första hand utifrån och in. För att göra det måste vi alltid påminna oss om vad som finns därute. Därför frågar vi vår uppdragsgivare och våra kunder hur de ser på oss. Vi väljer till och vi drar ifrån utifrån uppdragsgivaren, KS, mål och uppdrag. Vi har inställningen att uppdragsgivarens beslut alltid är rätt.

 

För att sedan säkerställa att vi ser vår del, inifrån och ut i bidragandet till att följa vår uppdragsgivarens beställning så använder vi RunYourCompany som IT-stöd. Det hjälper oss att tydligt välja till och dra ifrån aktiviteter för att vi ska nå vårt syfte samt uppfylla våra mål och uppdrag.

 

Våra val för 2009 och vad de gett i förhållande till vår uppdragsgivare har vi nu tydliggjort i årsredovisningen, som vi skrev om i förra veckobrevet. Jag tycker att vi, alla, med rätta kan sträcka våra ryggar och vara stolta över 2009. Jag tror och hoppas att vår uppdragsgivare också är nöjd. Jag är nöjd.

 

Allt gott!

Dela: