Vad ska vi fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika?

Vi kallar det framgångsfaktorer och 2010 fokuserar kommunledningsförvaltningen bl.a. på;

 

    • Vi är alla tydliga

 

    • Vi är alla framgångsrika kommunikatörer

 

Tydlighet och kommunikation går hand i hand. När vi följt upp vår verksamhet i våra årliga undersökningar så har vi märkt att vi inte varit tillräckligt tydliga och inte i alla avseenden lyckats kommunicera kring vad vårt uppdrag är.

 

Kommunikation – communicare – är att göra någon delaktig, dvs att förmedla och ta emot information. Samma ordbas som kommun – communis som betyder gemensam.

 

Kommunikation är grunden för mänsklig påverkan. Kommunikation förutsätter en vilja att ge och ta, att utvecklas i dialog.

 

 

Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål

måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra.

 

För att hjälpa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte att jag kan och vet mer.

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå, att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon.(Sören Kirkegaard)

 

 

Så tydligheten med vårt uppdrag måste alltid ske i kommunikation, utifrån och in med kundens och uppdragsgivarens verklighet för ögonen. Det är grunden för att bli uppskattade!

Dela: