Vanliga missföreställningar om lagen om anställningskydd (LAS)

Idag står att läsa i lokaltidningen om en person som är missnöjd med att ha blivit uppsagd pga arbetsbrist från sitt arbete i Katrinholms kommun. Såväl arbetsgivare som fack hävdar motsatsen, allt har gått rätt till.

 

Sverige utmålas ofta som ett land med ett oerhört starkt anställningsskydd och LAS ger mycket riktigt, tillsammans med stödjande lagar, en grundtrygghet. Det som glöms bort är att den svenska modellern bygger på att arbetsmarknadens parter kommer överens. Många delar av LAS gäller ENBART om fack och arbetsgivare inte kommit överens om annat, i form av kollektivavtal, exempelvis § 22 som reglerar turordning. Inskränkningen ligger i att kollektivavtal aldrig får strida mot ”god sed på arbetsmarknaden”, ex. inte vara diskriminerande.

Dela: