Funderar på svar ang. sociala medier i offentlig förvaltning

Vilka sociala medier använder du dig av och varför?

 

 

Främst Facebook, Twitter och blogg.

 

  • Facebook – når katrineholmare (ca 620 personer idag)

 

  • Twitter – når andra intressanta människor, journalister, it-proffs och politiker (ca 750 personer idag)

 

  • Blogg – för längre inlägg till facebook och twitter

 

 

 

Dessutom flödar jag till

 

  • Linkedin

 

  • Myspace

 

  • GoogleBuzz

 

Utöver det så har jag ett antal understödjande tjänster

 

  • Mobypicture – för bilder som flödas till de andra kanalerna

 

  • Bambuser – för video som flödas till de andra kanalerna

 

  • Postereus – för andra filer/mail som flödas till de andra kanalerna

 

 

Hur kommer det sig att du började använda dessa?

 

 

För öppenhet och kommunikation effektivare och med nya grupper.

 

 

Använder du t.ex twitter i egenskap av privatperson, ”jobbperson” eller både och? Är du ”bara privatperson” på något ställe (t.ex Facebook) och ”bara jobbperson” på något annat ställe?

 

 

På facebook har jag ett kommunchefskonto och ett privat konto.

 

På twitter och blogg är jag kommunchef

 

 

Kan du ge ett eller flera exempel på konkret nytta som du upplevt tack vare din användning av sociala medier? (nytta knuten till din arbetsvardag)

 

  • Nya perspektiv och feedback utan auktoritets-filter. Ex. varför har du ledarskapsutveckling idag igen?

 

  • Svar på frågor – ex vilka profilprodukter tycker du passar för katrineholms kommun eller vad tycker du om blogg-policy

 

  • Uppsökande av bloggar som skriver om Katrineholm ger feedback för mig och mottagare

 

Tycker du att det finns några nackdelar med att använda sig av sociala medier i jobbet, generellt och för din egen del?

 

 

Ja, öppenhet ger sårbarhet.

 

 

När man arbetar inom offentlig verksamhet, finns det något man behöver tänka extra på då, om man vill använda sig av sociala medier i sitt jobb?

 

 

Gränsen mellan de förtroendevalda och tjänstemän samt serviceskyldighet i förvaltningslagen (bra argument för användandet)

 

 

Har du mött någon negativ kritik mot att du är aktiv i sociala medier? På vilket sätt?

 

 

Ja, ex http://kkuriren.se/ledareasikter/reflexer/1.481552 – oaktat, snabb kommunikation kan såra.

 

 

Tips till andra som vill använda sociala medier i sin arbetsvardag?

 

 

Testa, det går bara att lära ”live”

 

Dela: