Föredrag om sociala medier i Katrineholms kommun – för lärande kommunikation

Föredrag om sociala medier i Katrineholms kommun – för lärande kommunikation

 

-från DokumentInfos konferens om kundservice i offentlig sektor

 

I detta föredrag får vi ta del av tankar och erfarenheter av att använda sociala medier (t. ex. Facebook och Twitter) inom en kommun. Mattias Jansson, kommunchef i  Katrineholms kommun, har under period systematiskt arbetat  med sociala medier som ett sätt att kommunicera med allmänheten.

 

  • Vad är sociala medier? – Vad är kommunikation?

 

  • Vad skiljer sociala medier ifrån andra typer av kommunikation i kontakten med omgivningen för en kommun?

 

  • Var går gränsen mellan brukar- och medborgardialog?

 

  • För vems skull ska man använda denna kommunikationsform?

 

Ett speciellt tack till @ lowehamn @ MrsMemma @ Aerikols @ PetterHellmin @ JohanLange till ert bidrag till varför sociala medier är bra i offentlig sektor

 

  • Transparans x 2

 

  • Bättre dialog med medborgarna

 

  • Ger en modern bild av offentlig sektor

 

  • Ökade möjligheter till dialog med offenlig sektor

 

  • Strävan efter Öppenhet

 

  • En chans Att se över strategi, varumärke, kommunikationspolicy och organisation

 

Ett roligt exempel på användargenererat innehåll.

 

Powerpoint på http://post.ly/Rqqe

Dela: