Den underbara människan

Att vara här och nu

 

Ibland så stannar livet bara upp i en känsla av att vara bara här i nuet så nära mig själv. Eller som i detta fall, nära en annan människa.

 

Jag läste precis en reflektion som en medarbetare valt att dela med sig av. Medarbetaren har en svår arbetssituation och således en svår situation som människa. Medarbetaren har valt att reflektera och valt att se sin del i livets skeende. Sedan kommer det fantastiska, att dela med sig av reflektionen, så att vi alla kan få ta del. Det bidrar till vårt gemensamma lärande.

 

Idag har jag lärt mig något stort – tack.

Dela: