Kommunchef 2.0

Kommunchef 2.0 – personifierad kommunikation och dialog via sociala medier

 

Jag fick idag en förfrågan om att tala på konferensen Sociala medier i offentlig sektor som Abilitypartner anordnar den 25-26 augusti. Med tanke på ämnet och de andra inbjudna så blev jag mycket glad. Hoppas följande frågor kan röna intresse.

 

    • Sociala medier – konkreta arbetsverktyg som skapar nytta i verksamheten

 

    • Så kan chefer i offentliga organisationer förhålla sig och dra nytta av nya digitala kanaler i kommunikationen med medborgarna

 

    • Personifiering av det offentliga – var gränsen går mellan dig som privatperson med personliga åsikter och dig som representant för en offentlig organisation som för dialog och bedriver myndighetsutövning via sociala medier? Hur kan du ge det offentliga ett ansikte?

 

    • Att bjuda in medborgarna till dialog men också skapa arenor där allmänheten själva kan kommunicera och hjälpa varandra

 

    • Personliga erfarenheter av sociala medier som kanal för kommunikation och dialog

 

Dela: