Fem deviser om ledarskap #1 – Världen i ständig förändring

Under ledarskapsveckan i Katrineholms kommun så talade jag om min syn på ledarskap utifrån Fem deviser. Vi är vår värld! För mig är ledarskap att påverka och att påverkas. Som ledare och kommunchef är min vision ”Vi är vår värld”. Var och en ser vi vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma.

Ledarskap är att påverka och påverkas. Min vision som ledare och kommunchef är ”Vi är vår värld” – som för mig betyder det att vi var och en ser vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma. Jag har utifrån detta fem motton som jag försöker leva vid som ledare och således också som människa.

 Världen i ständig förändring

Förändring sker hela tiden det finns inget av och på. Vare sig vi vill det eller inte så kan vi inte relatera till vår omvärld såsom att det går att stoppa förändringen. Det är just i den insikten att förändringen sker i omvärlden och att svårigheten att hantera den är när det blir en skillnad mellan omvärldens förändring och vår egen anpassning.

Ofta så handlar diskussionen på en arbetsplats om att det snart blir lugnare, det är så mycket just nu. Den verkliga insikten, att det aldrig blir lugnare kan vara svår att ta till sig. Tryggheten kan således inte finnas i vår omvärld, utan måste finnas i oss själva. Om vi tittar tillbaka hundra år i tiden och ser utvecklingen så går det lätt att se. Förändringen finns där, hela tiden.

Som ledare och som människa så vill jag omfattas av tryggheten i mig själv och det faktum att jag också utsätts, eller kanske utmanas av förändring. Det finns tusentals ”goda råd” om förändringsarbete. Tiotusentals pekpinnar hur jag som ledare ska göra. De är säkert alla bra, men det är så lätt att förstora de förändringar vi ställs inför.

Om vi verkligen accepterar ”Världen i ständing förändring” så kommer allt annat av sig själv och vi kan hitta kraften inom oss att hantera anpassingen.

Dela: