Medborgarfrågor – utveckling, ungdomsarbetslöshet och kommunsammanslagning

Listbeth Flodqvist frågar på Facebook;

Hur vill du utveckla Katrineholms kommun?

Jag vill utveckla Katrineholm som Sveriges Lustgård, en plats vi har lust att leva, bo och verka. Som kommunchef vill jag också berätta om saker som händer här i Katrineholm och vad kommunen gör. Kommunen är till för medborgarna och har inget egenvärde. En utmaning som kommunchef är därför att förankra synen om kommunen som det gemensamma – i Katrineholm växer vi tillsammans.

 Hur tänker du få bukt med den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen?

Inom kommunen arbetar vi med samverkan och ser ungdomsarbetslösheten som ett gemensamt ansvar. Vi tror på den långsiktiga verksamhet vi bedriver men behöver arbeta mer för att höja utbildningsnivån i kommunen. Kommunen gör därför en satsning på fem miljoner kronor för att dels minska ungdomsarbetslösheten och dels satsa på fler feriearbeten.

Praktikplatser med fokus på motivationsinsatser för högre studier är ett led i det långsiktiga arbetet med att höja utbildnings nivå och för att ge ungdomar större möjligheter till arbete. 

Kan du tänka dig en sammanslagning av Vingåkers och Katrineholms kommun?

Jag tycker att det är oerhört viktigt att få igång arbetet med att bilda regioner i landet igen. Kommuner måste samarbeta mer för att kunna möta framtida utmaningar.

Ja det var några frågor som det vore kul att få svar på…

Ja, några korta inpass iallafall 🙂

Vad tycker ni andra?

(foto Lars-Ove Törnebohm)

Dela: