Kommunen som möjliggörare eller hämmare – dagens lokaltidning

Idag kan man läsa i Katrineholms Kuriren att Regelverket sätter käpp i hjulet för torgsatsning. Bakgrunden är ett uppdrag i budgeten för 2010 där kommunens och näringslivets gemensamma marknadsföringsbolag skulle administrera Torget i centrum, med dess aktiviteter”. Efter dialog med KFV Marknadsföring AB: s VD den 11 januari 2010 framgår att marknadsföringsbolaget i dagsläget inte vill träffa avtal. Torget och dess aktiviteter är i stor utsträckning reglerade via författningssamlingens föreskrifter. Uppdraget bör därför i första hantera dessa föreskrifters påverkan på utvecklingen av torget. KFV Marknadsföring AB är öppna för en vidare dialog kring dessa föreskrifter tillsammans med berörda medlemsföretag och kommunen. Effekten av diskussionerna skulle återföras till kommunstyrelsen i maj månad.

Jag blev igår uppringd av Marlene Hamsch, reporter på Katrineholms Kuriren. Marlene hade frågor om detta och jag berättade sammanhanget. När jag sedan slår upp tidningen idag på morgonen så blir jag förvånad. Bolagets VD säger, enligt artikeln, att kommunens regelverk gör att det inte är lika roligt att vara kreativ.

Jag vill att man ska kunna vara kreativ i Katrineholm. Katrineholms kommun har hela tiden drivit denna fråga just utifrån det perspektivet – mesta möjliga kreativitet och mesta möjliga samhandling.

Kommunen har öppnat för möjlighet att låta en annan part administrera torghandlen – svaret blev nej inte med nuvarande regler.

Låt oss då titta på reglerna tillsammans, säger vi.

Ingenting händer från marknadsföringsbolaget.

Sedan får jag läsa detta i tidningen…

Ibland så måste jag säga att jag blir förvånad över omgivningens syn på kommunen och den absoluta bristen på att se sin egen del i skeenden.

Jag meddelar härmed att Katrineholms kommun ser fram emot det genomarbetade förslag som KFV marknadsföring uppenbarligen har och att vi är redo för beslut redan nästa vecka.

Dela: