Vad tycker andra om oss och vad tycker vi om hur vi har det?

De närmaste veckorna kommer de anställda på kommunledningsförvaltningen i Katrineholm hade få ta del av kommunstyrelsens, vår uppdragsgivares syn på oss. Du kommer också att få ta del av förvaltningarnas, våra mottagares, syn på oss. Det är tredje året vi gör dessa uppföljningar. Uppföljningarna görs för att hjälpa oss att tänka utifrån och in, dvs i första hand anpassa oss till dem vi är till för.

 

 

Kommunledningsförvaltningen arbetar mycket med intern service, såsom ekonomi, personal, IT och information, varför vi inte möter slutmottagaren av de kommunala tjänsterna i all vår verksamhet. Vi kallar detta, enligt värdekedjan, att vi jobbar mot intressenter som i sin tur jobbar mot kommunmedlemmen. Därför formulerar vi syftet för respektive verksamhet som att ”För att kommunmedlemmen ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska…”. I grund och botten så är vårt existensberättigande kommunmedlemmen.

 

Det ska bli mycket spännande att se vad de tycker om oss. De mål för 2010 som följs upp i utvärderingarna är;

 

    • Kommunstyrelsen anser att kommunledningsförvaltningen är proaktiva och ger stöd genom systematisk omvärldsbevakning inom förvaltningens sakområden.

 

    • Kommunstyrelsen är nöjd med förvaltningens insatser och upplever att vi leder planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt stödjer ärendehanteringen på ett kompetent och professionellt sätt.

 

    • Kommunledningsförvaltningen ger ett kompetent, professionellt stöd till verksamheterna

 

Vi har också en personalenkät på väg in. Personalenkäten är en väldigt viktig input i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

 

Generellt vad gäller utvärderingar så ska vi hjälpas åt att komma ihåg att resultatet är rätt för den som givit det, att det är en utgångspunkt för vår diskussion (inte ett facit) och att det är vår analys som ligger till grund för åtgärder.

 

Någon klok person sa att det som inte följs upp det görs inte. För mig som kommunchef är det otroligt viktigt att vi all vår verksamhet har en sak för ögonon.

 

Vi är till för kommunmedlemmarna!

Dela: