Sociala medier

Oanade möjligheter för offentliga organisationer på sociala medier

 

Om man ska bli extremt bra på något så kan man välja, eller helst kombinera, att vara framgångsrik och att vara uppskattad. Är man framgångsrik, inifrån och ut, så gör man kvalitativt mycket bra saker men för att bli uppskattad, utifrån och in så handlar det om att uppfattas som bra. Det är enklare att bli uppskattad om man hittar ett område som på något sätt är outforskat, i privat sektor skulle man säga att konkurrenterna var färre, eller sämre.

 

Sociala medier för offentlig sektor är ett sådant, outforskat område. Utvecklingen kommer att bli explostionsartad. Många är nu på gång. Jag kontaktas om intervjuer, rådgivning och föreläsningar varje vecka och med tanke på det antal konferenser och utbildningar som ordnas just nu är intresset stort. En av grundstenarna i filosofin bakom sociala medier är att det är vi skapar tillsamms och att alltid ge ”credit” – uppskattning, till dem man får hjälp av. En annan viktig princip är transparans som ger insyn, ett utmärkt exempel är röntgenbloggen, landstinget Värmland som jag fått tips om via Mattias Karlsson.

 

I Katrineholm ligger vi i startgroparna på ett antal intressanta projekt inom detta område. Ett är Katrineholm 2.0 som jag och Thomas Selig hade en kreativ process kring igår kväll.

 

I framtiden skapar vi tillsammans!

Dela: