Ledarskap är A och O för vår framgång

2010-04-25

Många chefer har förmågan att kombinera att vara chefer med att vara ledare. Chefsskap är den formella delen av våra uppdrag, ledarskapet är alltid personligt. Ledarskap handlar både om att påverka andra, men också att vara beredd att själv påverkas. En ledare stimulerar medarbetarnas egna, inre drivkrafter en chef stimerar de yttre motivationsfaktorerna såsom lön. De flesta av våra uppgifter i kommunen är av sk heuristisk karaktär och kräver kreativitet och därmed inre drivkrafter och egen problemlösning, det är därför;

 • All förändring börjar med mig själv,
 •  

 • All förändring börjar med dig själv och
 •  

 • Du kan inte förändra någon annan

Reblogg kommentar 2010-11-03

Se koppling till http://mjansson.se/2010/09/lonen-som-hammar-kreativitet/

Dela:
 • mKanala

  Du har valt en tydlig linje (modell) i ditt sätt att beskriva din syn på ledarskap.

  Jag förordar snarare att genom kunskap och erfarenhet skaffa sig många ”verktyg”, både modeller men också mer konkreta metoder, både för ledarskapet och chefskapet. Jag tror nämligen inte att det är någon idé att försöka leva efter EN modell eller metod som man anpassar sig till. Däremot kan man genom framförallt ökad självinsikt, men också ökad praktisk kunskap om ledarskapet och chefsskapet, upptäcka vad som gör mig till en bra ledare/chef – där jag också tillåts vara mig själv, leva efter mina värderingar osv. Många verktyg ger mig större frihet att TYDLIGT vara mig själv, helt enkelt.

  Olika teorier beskriver olika dimensioner av ledarskapet: ledarskap som personlighet, ledarskap som beteende eller handling, samt ledarskap som symbol. Skillnaden ligger i vilken utgångspunkt som ligger i fokus: hur man bör vara som ledare, vad man gör som ledare, och relationen mellan ledare och medarbetare.

  Det situationsanpassade ledarskapet fokuserar på den direkta kontexten och är mer modell än metod. Det coachande, transformella, transaktionella och passiva ledarskapet fokuserar på ledarens förhållningssätt till medarbetarna och är närmare metoder.

  I relation till detta har kan man se vilka typer av personlighetsfaktorer som är viktiga i samband med ledarskap. Den beteendeanalytiska synen på ledarskap kartlägger vad ledaren gör och ledarens beteenden. Andra modeller fokuserar på ledarens olika färdigheter för att

  hantera en chefsbefattning och ytterligare modeller fokuserar på ledarskapets olika begåvningsdimensioner.

  Så jag är väldigt nyfiken på dina konkreta handlingar i vardagen, snarare än modell och helhetstänket, vad betyder dina fem deviser, konkret för medarbetarna i Katrineholms kommun och hur ser man resultatet av det? Tack på förhand.

  För visst, du kan inte förändra någon annan, men vad betyder det i den kommunala vardagen? 😉

  • Då ska jag glädja dig Markku. I nästa vecka kommer jag att ha seminarium om detta – sänds förstås 🙂 om inte live så iallafall i efterhand.

 • Jörgen Dahlberg

  Menar du att ledarskap är något som enbart är knutet till rollen som chef?

  • Både ja och nej.

   I detta inlägg talar jag om ledare som också är chefer. Men man kan vara ledare utan att vara chef. Tyvärr finns det ju också de som är chefer utan att vara ledare…

 • Pingback: Tweets that mention Ledarskap är A och O för vår framgång -- Topsy.com()