Ledarskap är A och O för vår framgång

2010-04-25

Många chefer har förmågan att kombinera att vara chefer med att vara ledare. Chefsskap är den formella delen av våra uppdrag, ledarskapet är alltid personligt. Ledarskap handlar både om att påverka andra, men också att vara beredd att själv påverkas. En ledare stimulerar medarbetarnas egna, inre drivkrafter en chef stimerar de yttre motivationsfaktorerna såsom lön. De flesta av våra uppgifter i kommunen är av sk heuristisk karaktär och kräver kreativitet och därmed inre drivkrafter och egen problemlösning, det är därför;

  • All förändring börjar med mig själv,
  •  

  • All förändring börjar med dig själv och
  •  

  • Du kan inte förändra någon annan

Reblogg kommentar 2010-11-03

Se koppling till http://mjansson.se/2010/09/lonen-som-hammar-kreativitet/

Dela: