Nära

Började förra veckan att dela med mig av veckans händelser – Nära mig som kommunchef i Katrineholm. Har fått en del reaktioner och tänkte därför försöka dela mer i webb-logg även idag.

Uppdragsgivaren och kundens syn

Vecka 17, ännu en händelserik vecka. Varje år gör kommunledningsförvaltningen i Katrineholm två undersökningar om hur verksamheten fungerar. Det är väldigt viktigt utifrån att få ett riktigt utifrån och in perspektiv på vår verksamhet – ett kundfokus. En undersökning avser hur beställaren, kommunstyrelsen uppfattar att vi gör vårt uppdrag (bild nedan tv), en hur våra mottagare, kunder eg. intressenter uppfattar oss (bild nedan th.)

 

Vi har klara förbättringsområden, men generellt är jag stolt över kommunledningsförvaltningens verksamhet och vi ska nu, bl.a. på medarbetarrådslag arbeta vidare med resultatet.

Jag har ju också personligen utvärderats, nedan från förvaltningarnas syn.

Jag känner att jag har lätt att fokusera på det negativa, men herregud en person anser att jag har ett väldigt dåligt bemötande, inte bra. Nåväl för att slänga jante dit han hör hemma så är jag, mycket nöjd med reslutatet. I kommunstyrelsens syn på kommunchefen kan man bl.a. läsa.

Många har positiva kommentarer kring kommunchefen, såsom att han är ”en bra person som är lätt att samarbeta med”, ”nytänkande och drivande”, ”ett lyft för verksamheten” och att ”man har alltid fått det stöd man vill ha och blivit tagen på allvar […] det är en hög kompetens hos den personen”. En ledamot tycker att kommunchefen är en ”tillgång för kommunen” och en annan säger att ”han är väldigt duktig på att jobba för Katrineholms bästa”. Vad det gäller området effektivitet säger en ledamot att ”han är överallt”.

Jag gillar speciellt ”han är överallt”, jag vet inte om det avsågs vara positivt men jag ser det så.

Intäkter och kostnader i kommunen

På måndagen ringde ekonomichefen och berättade att vi fått en ny skatteprognos, vilket gett ett positivt utfall för oss. Skatteutjämningssystemet i Sverige har två poster, inkomstutjämning och kostnadsutjämning. För oss så slår nu framförallt kostnadsutjämningen igenom och ger nästan 30 Mkr till år 2011, vilket är mycket bra. Senare i veckan valde KS att lägga pengarna på att ta bort de osäkra budgetposter som fanns och till viss del höja resultat och medel till förfogande i planeringsdirektivet för 2011.

Privatliv och arbetsliv

Jag har normalt inte någon exakt hemgångstid. Jag försöker sluta vid 18 för att vara med familjen och sedan arbeta ett pass igen mellan 20-21. Tyvärr blir det ofta längre och mer. Arbetstiden blir så att säga en regulator som gör att jag känner det som att jag har kontroll. Ibland har ju även jag en tid och passa. Då inträffar det märkliga. En groende stress hela dagen för att jag måste sluta absolut senast kl 17. Nåväl nu har crossträningen börjat för säsongen för min son, med mixad oro och glädje.

På tisdagen hade vi besök av datainspektionen. Jag tror att det blev ett riktigt bra möte.

Alla dessa intervjuer om sociala medier


Denna vecka bl.a. i Dagens samhälle och i CIO Sweden. Känns roligt, men nästan pinsamt att vara så uppmärksammad. Hoppas inte att människor tror att det är en dominerande del av vad jag gör.

På onsdagen antogs våra riktlinjer för sociala medier i kommunstyrelsen. Fantastiskt nog så blev det ingen längre diskussion om dem. De mottogs faktiskt oerhört bra. Vilken utveckling! Några månader tillbaka i tiden skulle man kunna tolka det som att sociala medier var något negativt i vår verksamhet, men inte längre.

På torsdagen var jag, informationschefen Maria Magnusson och informatören Lena Hammarbäck på Sveriges Kommuner och Landsting där vi bl.a. berättade lite om våra erfarenheter av sociala medier. Det märkliga hela dagen, var att jag kände mig lite som en kändis 🙂 Människor kom fram och var faschinerade av att träffa mig i verkliga livet, jag som är en sådan förebild. En märklig känsla.

Vad tycker medarbetarna?

På fredagmorgonen träffade jag personalkontoret för att gå igenom personalenkäten. Hur fungerar jag som chef och ledare enligt mina medarbetare?

60-69 är godkänt, 70-79 är bra och 80 och över är utmärkt. Känns som en bra avslutning på arbetsveckan!

Dela: