Robinson

Link: Robinson

Jag sökte för en tid sedan till Robinson. Detta har fått, för mig, oanad uppmärksamhet. TV4 har dock inte fått fått upp ögonen för denna, av andra bedömda, extremt intressanta ansökan.

Nåväl;

  1. Jag vill inte bli Robinson-Mattias, jag trivs bra med att vara Mattias
  2. Min ansökan var inte en direkt önskan att delta, utan ett sätt att visa att frihet att välja bygger på att välja att skapa valfrihet. Ingen ansökan = ingen möjlighet att ev få välja.
  3. Jag är således inte säker på vad mitt ev. val skulle bli, men jag skulle vilja ha valmöjligheten.

Val är alltid och och att inte välja är också ett val.

Dela: