Resultat skapas av människor – Människor finns i strukturer

I bl.a. ledarskapet, organsiationer, föräldraskapet, livet och sociala medier baseras våra handlingar på – Struktur och Innehåll.

Strukturen är väven det ramverk vi har att hålla oss till.

Innehållet är passionen, kreativiteten, elden – det som driver oss. Strukturer kan hindra innehåll och innehåll kan förstöra strukturer.

När du är i ett läge där du har möjlighet att bygga strukturer åt andra så gör du det för att styra, eller kanske underlätta för innehållet.

Ibland handlar diskussionen om struktur istället för innehåll – ett exempel är alla pekpinnar som finns om ledarskap, gör så här när han/hon gör så. Mellanmänsklig påverkan är i första hand innehåll.

Ibland blir innehållet diskuterat som struktur – ex allt tal om att sociala medier skapar avarter av olika beteenden, när det egentligen är så att det är innehållets ”fel”, den som gett uttryck för en klanderlig inställning som är problemet, inte tekniken för att göra det.

Resultat skapas av människor – Människor finns i strukturer.

Som kommunchef vill jag bidra till strukturer som gör att människor vill fylla det med ett innehåll som ger ett mervärde.

-Vi är vår värld!

Vad tycker du?

Dela: