Befolkningen fortsätter att öka i Katrineholm

Antalet invånare har under första kvartalet ökat med 30 personer. Läs mer i bifogade pressmeddelande.

…min slutsats är att människor fattar allt klokare beslut 🙂

Posted via email from kommunchef’s posterous | Comment »

Dela: