Vårbuffé

Vårbuffé 18 maj 2010 på Stora Djulö Program

18:45 Inledning – KS ordf. Göran Dahlström

19.05 Satsningen vid BooForssjö – VD Bo Selerud

19.25 Mikrofinansinstitutet – Joyce Kimwaga Lundin

19.45 Prestos utveckling – VD Anders Lindkvist

Dela: