Aktuellt om skola och förskola 2010

Skummar igenom förordet i SKL´s skrift Aktuellt om skola och förskola 2010. Fastnar för den sista meningen

Det visar att lösningen på skolans utmaningar och problem främst ligger i hur undervisningen organiseras på varje skola.

Ett riktigt kundfokus utgår från mötet och möten sker mellan människor. Sen organiserar vi i strukturer.

 

Vad behöver vi göra för att dessa strukturer ska fokusera på mötet?

Publikationer – litteratur & multimedia för kommun och landsting.

Dela: