All förändring börjar med en vilja

Ja, hur hanterar man det? Jag ska försöka mig på en resumé i min syn på saken.

Mitt korta svar är vilja. En ”dammig” organisation vill nog inte förändras. För ändring – Förändring.

För att skapa vilja och minska rädsla behövs en acceptans för förändring som ett pågående tillstånd. Det är en av mina fem deviser för ledarskap. Så en del är att arbeta med den acceptansen i allt, hela tiden.

Vår ålder har inte att göra med det år vi är födda, utan med den grad av smärta som vi känner när vi konfronteras med nya idéer.

En annan del är svaret på frågan varför. Grunden för det är att som ledare vara öppen med problem som vi står inför, inte bara med förslag på lösningar.

Sen tror jag att det är viktigt att som ledare acceptera att man faktiskt inte förfogar över andra människor förändring utan att all förändring börjar med mig själv.

Jag vill vara en ledare som både påverkar och påverkas av min omgivning. Jag vill att människor i min omvärld ska ta intryck. Intryck som går in i dig. Intryck som gör att du väljer att agera på ett nytt sätt. Det är en viktig utgångspunkt för att förändras och förändra. Förändringen motverkas om jag börjar styra i detaljer.

Gällande teknisk utveckling så skulle jag enligt ovan se det som att;

  1. Lägg mycket tid på att tala om den tekniska utvecklingen – acceptans för förändring
  2. Problemet är att vi måste göra något effektivare
  3. Var förändringen själv – var ett tekniskt föredöme, visa fördelar – ta intryck av kritik
  4. Kanske kan du ”sälja” in förändringen via något roligt till medarbetaren, på gränsen till det privata/ personliga. Jämför iPad´s framgång.
  5. Bestäm inte vilken teknik som ska användas, utan bjud in till medskapande.

Annars så är mitt knep att tala om andra saker. Om vi till exempel talar om sociala medier så är det inget annat än kommunikation. Nätverkssamhället är inget annat än det då ägnat dig på systugan och digital arkivering är bara ett enklare sätt att göra det du redan gör.

I grund och botten handlar det mycket om mod. För att verkligen förändras kanske vi behöver ha mod att vara öppna, att våga pressa oss i det yttersta mot det vi inte vet? Det blir verklig, djup förändring,

Det var mina ”resumérade” idéer – vad är dina?

 

Dela: