Anpassning innebär varsel av 80 medarbetare

Mattias Jansson @kommunchef by KommunchefBildningsförvaltningen har gjort en rad förändringar under den senaste tiden för att anpassa sin verksamhet till gällande förhållanden och i syfte att skapa bättre förutsättningar för skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Verksamhetsförändringar som är kopplade till elevval, demografi och ändringar i lagstiftning har genomförts liksom personalanpassningar. Under 2011 inledde vi ett stort omställningsarbete för att minska bildningsverksamhetens kostnader och Katrineholms kommun la in om varsel berörande 55 anställda. Under hösten 2011 inleddes också en organisationsöversyn för förvaltningskontoret i syfte att möta framtida utmaningar.

Sammantaget har arbetet under 2010 och 2011 inte uppnått förväntad kostnadseffekt. Vissa områden har inte gjort sina kostnadsjusteringar under 2011 för att komma in i sin budgetram. Verksamheten påverkas också av att eleverna i år 7 – 9 i Valla skola flyttas till befintliga 7-9 skolor i tätorten. Utöver det måste vi anpassa vår verksamhet till en eventuell etablering av två friskolor och utökningen av en befintlig friskola. Alla elever, som är bosatta i kommunen, erbjuds och garanteras en plats i en kommunal skola. Vid en etablering av en friskola har eleverna möjlighet att ansöka till och välja en annan grundskola. Vi måste därför anpassa vår organisation till de förutsättningarna så att kommunen inte får dubbla kostnader.

Katrineholms kommun kommer därför att varsla 80 medarbetare om uppsägning på grund av arbetsbrist, de som sägs upp meddelas under februari månad. Det rör både lärare, administrativ personal, rektor och annan pedagogisk personal.

Detta beror på:

 • Eventuell etablering av friskolor och utökningen av en befintlig friskola
 • Flytt av elever i år 7-9 i Valla skola till tätort
 • Att vissa områden inte gjort sina kostnadsjusteringar 2011

Katrineholms kommun kommer arbeta för bästa möjliga lösning för samtliga parter.

Sammanfattningsvis kan man säga att

 • Den budgeterade kostnaden per elev ökar – detta är således ingen besparing
 • Kommunen har ett ansvar att med kort varsel anpassa sin organisation, det gör vi nu
 • Vi står oss i många delar bra i förhållande till friskolorna men kommer att vässa oss och bli tydligare
Dela:
 • LisaofSweden

  Häpnadsväckande fakta. 

  Det  lär finnas 100 000-tals svenska skolbarn som tagit sig genom friskoleverksamhet utan att ta någon uppenbar skada. Många kan dessutom både läsa,skriva och räkna.
  Det behövs lokala pedagoger och lärare även i de friskolor som etableras.Det är faktiskt – tack och lov- både tillåtet och sunt med konkurrens i vårt land.Det inte vanligtvis är så att kommunens ledningar  och nämnder  genomför budgetförändringar/besparingar i syfte att jävlas med folk.

  • Nu tror jag du missförstår det hela. Menar du att vi ska ha dubbla kostnader?

   • LisaofSweden

    Absolut inte dubbla kostnader. Uppsägningar/varsel pga att friskolan etablerar sig och det förväntas  bli arbetsbrist i kommunen innebär inte alltid elände. Nya valmöjligheter för elever, Nya arbetsgivare för pedagoger. Och innan surkommentarerna om ” kommun ska ta ansvar” och ” avgå” börjar kan vi väl enas om att de vi väljer som våra politiska och civila företrädare i våra kommuner vanligtvis vill vårt gemensamma samhälle det allra bästa.

 • Koftan_72

  Anpassning innebär varsel av 80 medarbetare för att kvarvarande personal ska kunna bibehålla gratis kaffe.

 • Koftan_72

  Ingen av de här punkterna hänger ihop:

  Eventuell etablering av friskolor och utökningen av en befintlig friskola, vi säger upp på grund av arbetsbristFlytt av elever i år 7-9 i Valla skola till tätort, vi säger upp på grund av arbetsbristAtt vissa områden inte gjort sina kostnadsjusteringar 2011, vi säger upp på grund av arbetsbrist
  Kan man inte säga som det är? Vi säger upp personal för att minska kostnaderna och även bli av med del icke önskad personal genom ett litet trick.

 • Kan förtydliga att det handlar om 
  45 medarbetare som varsel pga friskoleetableringar, 15 pga av kostnadsjusteringar då bildning går 18 miljoner back och 10 personer pga av Valla skolas 7-9 flytt (dock behöver uppsägning inte drabba just dessa personer)

  • Jackerstoon

   Alltså 70 då, inte 80? Eller har du bett samma person räkna ihop detta som annars sköter BIFs ekonomi?

   • Nej, felskrivning av mig i stressen – ändrat. Tack för påpekandet.

 • Pingback: Sparar Katrineholm i sina skolor? | Mattias Jansson()