Är detta en vendetta?

I Krister Wistbackas krönika ”Maktspel om kommunens bolag” i dagens Katrineholms Kuriren ger krönikören uttryck för sina synpunkter om hur vi som tjänstemän verkställer demokratiskt fattade beslut mot vårt helägda bolag KFAB. Krönikan är inte publicerad digitalt, vilket jag tror har att göra med att tidningen själva insett att de gått över en gräns genom att släppa fram krönikan.

Tyvärr känns det mer som en personlig vendetta mot mig och kommunen från den tidigare chefredaktörens sida. Jag kan ha förståelse för att Krister Wistbacka fortfarande mår dåligt av den pinsamma situation han försatte sig själv i hela mediasverige i samband med den så kallade #kkgate. Den händelsen uppmärksammas fortfarande på många platser och har kommit att få synliggöra mötet mellan det gamla och det nya mediasamhället.

Det är synd då jag och Krister annars haft en relativt god rollbaserad relation. Jag tror att de flesta läsare nu tycker att det får vara nog. Jag håller med.

Jag och kommunjuristen Staffan Källström slog våra huvuden ihop idag för att hitta ett bra sätt att hantera detta. Vi har lämnat in ett svar som kommer att publiceras i tidningen på måndag. Staffans blogg kan du läsa på här.

Som bakgrundtill dagens krönika kan sägas att KFAB ägs till 100 procent av Katrineholms kommun. Kommunen ska i enlighet med detta i den kommunala årsredovisningen lämna en sammanställd redovisning som även innefattar KFAB. Detta framgår av lag om kommunal redovisning. På så sätt är KFAB en del av den kommunala koncernen.

The Best Democracy Money Can Buy by wpwend42De kommunala bolagen är en del av det som ger dig som skattebetalare en effektiv kommunal verksamhet. Hur de ska drivas och vad de ska göra beslutas av våra förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vi som anställda i kommunen, och bolagets styre ska följa dessa demokratiskt fattade beslut.

Kommunen har som ägare av KFAB en möjlighet och en plikt att ge bolaget instruktioner. Det sker genom bolagsordningen, ägardirektiv, särskilda ägardirektiv och genom beslut på bolagsstämma.

Kommunfullmäktige fattade vissa beslut den 20 junisom kommer att påverka KFAB. Då det kom till vår kännedom att KFAB inte uppfattat det särskilda ägardirektivet tillställdes bolaget detta tillsammans med en delgivningsblankett. På blanketten citerades KFAB:s ägardirektiv.

everyones a critic by jontintinjordanSom kommunens högste tjänsteman ligger det i rollen att utsättas för viss kritik där man inte alltid får möjlighet att svara direkt. Att andra anställda kritiseras oemotsagda i tidningen är inte lika självklart.

På dagens förstasida i Katrineholms Kuriren står att läsa ”ett flagrant grundlagbrott av kommunjuristen!” kopplat till Wistbackas krönika. Det är på gränsen till förtal och någonting som inte kan accepteras.

Kommunala tjänstemän i Katrineholms kommun år 2011 inte ska riskera att pekas ut som kriminella av tidningen när vi gör vårt jobb.

Tidningen har ett ansvar för att de krönikor som publiceras och som dessutom citeras på tidningens förstasida. Tidningens innehåll bygger på fakta och inte bara på en pensionerad tidningsmans tyckande – i alla fall inte när tidningen indirekt utpekar en anställd som kriminell.

Wistbackas angrepp får mer liknas vid en sorts personlig vendetta mot kommunen och dess anställda och det är inte en diskussion jag vill vara delaktig i fortsättningsvis.

 Tack!

Dela:
 • selig

  ”i alla fall inte när tidningen indirekt utpekar en anställd som kriminell.”

  Även med bästa vilja kan jag inte få det till ”indirekt”. Wistbacka utpekar kommunjuristen som DIREKT kriminell, inte minst genom rubriksättningen på första sidan.

 • Sven Tegsveden

  Tony Rosendahl hoppades för cirka ett halvår sedan – i en
  kommentar på kkuriren.se – att den uppblossande konflikten mellan Wistbacka och
  kommunchefen inte skulle utvecklas till en vendetta. Tyvärr så blev det så. Jag
  uppfattar det som att Wistbacka – som ju i grunden har haft en granskande roll – har
  drivit på, ganska så hårt. Men i ärlighetens namn, så tycker väl jag att även
  kommunchefen har dragit sitt strå till stacken.

  Kurirens citat på första sidan i fredagens papperstidning –
  ”…ett flagrant grundlagsbrott av kommunjuristen!” – är ett lysande
  exempel på hur ett citat som är lösryckt ur sitt sammanhang får en helt annan
  betydelse än i sitt rätta sammanhang. Om man läser Wistbackas krönika noggrant,
  så står det att ”… det gör brevet besvärande LIKT en
  repressalieåtgärd… ” och ”… det är I SÅ FALL ett flagrant grundlagsbrott
  av kommunjuristen!”. (De stora bokstäverna har jag skrivit för att betona det
  som är viktigt i sammanhanget.)  Och det är något som har en helt annan
  betydelse än förstasidescitatet. Wistbacka har i krönikan aldrig påstått att
  kommunjuristen har gjort sig skyldig till ”ett flagrant
  grundlagsbrott”.

  Man undrar hur Kurirens förstasidescitat – ”…ett flagrant grundlagsbrott
  av kommunjuristen!”  har kommit dit:
  Medvetet, kanske för att provocera, eller omedvetet? Och vem har gjort det?
  Wistbacka själv eller en medarbetare på Kuriren? Oftast är det Kuriren som
  utformar rubriker och liknande. I vilket fall som helst så anser jag att förstasidescitatet
  är oacceptabelt och motiverar kommunchefens och –juristens inlägg i måndagens
  Kuriren om ”På gränsen till förtal”. Men Wistbackas krönika i sig själv
  däremot kan knappast vara ”På gränsen till förtal” . Texten i krönikan rör
  sig nära gränsen till det otillåtna, men håller sig hela tiden på den rätta
  sidan.

  Det är personen som har utformat förstasidescitatet som ska klandras. Krönikan
  i sig är ganska vass, men den är helt acceptabel tycker jag.

  Det vore en stor förlust för alla innevånare i kommunen om
  den här händelsen skulle leda till, att Wistbacka inte får fortsätta som
  krönikör. Han är en klartänkt och orädd skribent som behövs i den lokala
  samhällsdebatten. Han gör nytta.

  Den enda personen som kan klandras i det fallet är han eller
  hon som har utformat förstasidescitatet.

 • Torgerd Jansson

  VIktigt och bra inlägg. Det är verkligen angeläget att det som skrivs i tidningen är korrekt och sakligt grundat. Inte vinklat utifrån förutfattade meningar eller antagna felaktigheter.

 • Pingback: Nära kommunikation och en granskande traineé | Mattias Jansson()