Är detta en vendetta?

I Krister Wistbackas krönika ”Maktspel om kommunens bolag” i dagens Katrineholms Kuriren ger krönikören uttryck för sina synpunkter om hur vi som tjänstemän verkställer demokratiskt fattade beslut mot vårt helägda bolag KFAB. Krönikan är inte publicerad digitalt, vilket jag tror har att göra med att tidningen själva insett att de gått över en gräns genom att släppa fram krönikan.

Tyvärr känns det mer som en personlig vendetta mot mig och kommunen från den tidigare chefredaktörens sida. Jag kan ha förståelse för att Krister Wistbacka fortfarande mår dåligt av den pinsamma situation han försatte sig själv i hela mediasverige i samband med den så kallade #kkgate. Den händelsen uppmärksammas fortfarande på många platser och har kommit att få synliggöra mötet mellan det gamla och det nya mediasamhället.

Det är synd då jag och Krister annars haft en relativt god rollbaserad relation. Jag tror att de flesta läsare nu tycker att det får vara nog. Jag håller med.

Jag och kommunjuristen Staffan Källström slog våra huvuden ihop idag för att hitta ett bra sätt att hantera detta. Vi har lämnat in ett svar som kommer att publiceras i tidningen på måndag. Staffans blogg kan du läsa på här.

Som bakgrundtill dagens krönika kan sägas att KFAB ägs till 100 procent av Katrineholms kommun. Kommunen ska i enlighet med detta i den kommunala årsredovisningen lämna en sammanställd redovisning som även innefattar KFAB. Detta framgår av lag om kommunal redovisning. På så sätt är KFAB en del av den kommunala koncernen.

The Best Democracy Money Can Buy by wpwend42De kommunala bolagen är en del av det som ger dig som skattebetalare en effektiv kommunal verksamhet. Hur de ska drivas och vad de ska göra beslutas av våra förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vi som anställda i kommunen, och bolagets styre ska följa dessa demokratiskt fattade beslut.

Kommunen har som ägare av KFAB en möjlighet och en plikt att ge bolaget instruktioner. Det sker genom bolagsordningen, ägardirektiv, särskilda ägardirektiv och genom beslut på bolagsstämma.

Kommunfullmäktige fattade vissa beslut den 20 junisom kommer att påverka KFAB. Då det kom till vår kännedom att KFAB inte uppfattat det särskilda ägardirektivet tillställdes bolaget detta tillsammans med en delgivningsblankett. På blanketten citerades KFAB:s ägardirektiv.

everyones a critic by jontintinjordanSom kommunens högste tjänsteman ligger det i rollen att utsättas för viss kritik där man inte alltid får möjlighet att svara direkt. Att andra anställda kritiseras oemotsagda i tidningen är inte lika självklart.

På dagens förstasida i Katrineholms Kuriren står att läsa ”ett flagrant grundlagbrott av kommunjuristen!” kopplat till Wistbackas krönika. Det är på gränsen till förtal och någonting som inte kan accepteras.

Kommunala tjänstemän i Katrineholms kommun år 2011 inte ska riskera att pekas ut som kriminella av tidningen när vi gör vårt jobb.

Tidningen har ett ansvar för att de krönikor som publiceras och som dessutom citeras på tidningens förstasida. Tidningens innehåll bygger på fakta och inte bara på en pensionerad tidningsmans tyckande – i alla fall inte när tidningen indirekt utpekar en anställd som kriminell.

Wistbackas angrepp får mer liknas vid en sorts personlig vendetta mot kommunen och dess anställda och det är inte en diskussion jag vill vara delaktig i fortsättningsvis.

 Tack!

Dela: