Journalistik och allmänintresse

I Katrineholms-Kuriren 10/1 finns en artikel med titeln ”Dyrt för skattebetalarna när expertkonsult anlitas” (av någon anledning ej publicerad digitalt (uppdatering 2011-01-17 artikeln delpublicerad)). Artikeln nämns på ledarplats nästkommande dag samt kommenteras livligt på insändarplats.

Jag skulle vilja förtydliga två saker i samband med detta.

Sakfel

I artikeln står

Katrineholms kommun anlitar nu en expertkonsult för att ta fram en konsekvensanalys inför beslut om en ny koncernstyrning och bildande av samhällsbyggnadsförvaltning.

Utredningskostnaderna är därmed uppe i en halv miljon kronor.

Detta är fel. Vi har nu inte anlitat någon expertkonsult och har inga utredningskostnader på en halv miljon kronor. Efter fullmäktiges återremiss har jag tecknad ett avtal till en kostnad av 69 300 kronor. I det avtalet framgår att kompletterande avtal kan träffas, men det är ännu inte gjort.

Jag har sökt journalisten för att höra vad som gått snett, men inte fått kontakt. Sannolikt är flera offerter räknade. När Katrineholms kommun förhandlar med ett företag måste vi enligt lagstiftningen registrera varje inkommande offert, även de som vi inte tecknar avtal på. En medarbetare informerade också journalisten om felaktigheten innan publicering.

Vidare framgår att jag inte kunde nås under semestern, vilket inte stämmer. Journalisten har mitt mobilnummer.

Konsulter

Av kommentarerna på denna artikel att döma så finns det många som ogillar anlitandet av konsulter, som verkar ses som att slösa med pengar.

Behöver man ta in konsulter för att sköta denna kommun, då måste ju poster som exempelvis kommunchef bli överflödig?!

På kommunledningsförvaltningen har vi de senaste åren dragit ner på personalkostnader för att avsätta pengar till att kunna ta in extern expertis som exempelvis konsulter vid behov. Kommunens verksamhet är mycket bred och vår bedömning är att det inte är lönsamt att själva anställa experter inom alla områden, dessutom är det bra att få utanförståendes ögon på verksamheten. Det handlar alltså inte om att det kostar mer, utan om att vi istället för att anställa anlitar expertkompetens. Detta är ett förfarande som jag tror är riktigt och som vi fortsätter med under 2011.

Dela: