Journalistik och allmänintresse

I Katrineholms-Kuriren 10/1 finns en artikel med titeln ”Dyrt för skattebetalarna när expertkonsult anlitas” (av någon anledning ej publicerad digitalt (uppdatering 2011-01-17 artikeln delpublicerad)). Artikeln nämns på ledarplats nästkommande dag samt kommenteras livligt på insändarplats.

Jag skulle vilja förtydliga två saker i samband med detta.

Sakfel

I artikeln står

Katrineholms kommun anlitar nu en expertkonsult för att ta fram en konsekvensanalys inför beslut om en ny koncernstyrning och bildande av samhällsbyggnadsförvaltning.

Utredningskostnaderna är därmed uppe i en halv miljon kronor.

Detta är fel. Vi har nu inte anlitat någon expertkonsult och har inga utredningskostnader på en halv miljon kronor. Efter fullmäktiges återremiss har jag tecknad ett avtal till en kostnad av 69 300 kronor. I det avtalet framgår att kompletterande avtal kan träffas, men det är ännu inte gjort.

Jag har sökt journalisten för att höra vad som gått snett, men inte fått kontakt. Sannolikt är flera offerter räknade. När Katrineholms kommun förhandlar med ett företag måste vi enligt lagstiftningen registrera varje inkommande offert, även de som vi inte tecknar avtal på. En medarbetare informerade också journalisten om felaktigheten innan publicering.

Vidare framgår att jag inte kunde nås under semestern, vilket inte stämmer. Journalisten har mitt mobilnummer.

Konsulter

Av kommentarerna på denna artikel att döma så finns det många som ogillar anlitandet av konsulter, som verkar ses som att slösa med pengar.

Behöver man ta in konsulter för att sköta denna kommun, då måste ju poster som exempelvis kommunchef bli överflödig?!

På kommunledningsförvaltningen har vi de senaste åren dragit ner på personalkostnader för att avsätta pengar till att kunna ta in extern expertis som exempelvis konsulter vid behov. Kommunens verksamhet är mycket bred och vår bedömning är att det inte är lönsamt att själva anställa experter inom alla områden, dessutom är det bra att få utanförståendes ögon på verksamheten. Det handlar alltså inte om att det kostar mer, utan om att vi istället för att anställa anlitar expertkompetens. Detta är ett förfarande som jag tror är riktigt och som vi fortsätter med under 2011.

Dela:
 • FreyiaSwe

  @Kommunchef Tummen upp till dig, en tumme ned till journalisten- jag fick ju tag i dig på din semester till och med .. 😉

 • @mKanala

  Hej Mattias,

  välkommen tillbaka från varmluften till hetluften! 😉

  Ur KK:

  ”Ett årslångt beredningsarbete, huvudsakligen gjort av en konsult under överinseende av endast kommunchef Mattias Jansson och kommunens dåvarande ekonomichef, bakades in som en del i budgethandlingarna och avsågs gå igenom som ett delbeslut av kommunens budget.”

  För allmänintresset och med dina egna ord, skulle du kort kunna beskriva det som KK kallar för ”ett årslångt beredningsarbete”. Som man kan tolka det utan att vara djupare insatt, så har ett arbete/utredning gjorts kring ett sätt att (om)organisera kommunen. Det arbetet har till del gjorts av externa resurser och inneburit externa kostnader av en viss storlek och även interna insatser?

  Det där med konsulter och kostnader i kommentarerna. Det finns i de flesta organisationer och kommentarer man får leva med till del. Ju bättre vi blir på att påvisa nyttoeffekter mätbart i pengar/tid, må det vara ökade intäkter/omsättning, reducerade kostnader (effektivitet, smartare arbetssätt, ledtider, omsättningshastigheter, ROI, TCO m.m.)- desto trovärdigare blir konsultinsatsen. Finns det sådana ansatser i det arbete som gjorts?

  • Hej Markku

   Tack för välkomnandet 🙂

   Det arbete som bedrevs förra året handlade om dessa två utredninguppdrag och gick till så att företaget TJP genomförde två utredningar, med mig och ekonomichefen som styrgrupp. De träffade en mängd tjänstemän i kommunen under arbetet. Direktivet var att lägga fram ett tjänstemannaförslag som sedan skulle hanteras politiskt. Hela utredningsarbetet finns på http://klf-utredningar.tumblr.com/

   Uppdraget tog 260 timmar, till en kostnad av lika många tusen kronor.

   Vi har inte närmare analyserat konsultinsatserna ROI.

 • mKanala

  @Kommunchef Tack för svar, tyckte det vore bra att det som redan finns, syns 😉

 • Jag förstår mig inte heller riktigt på de ständiga kritiska kommentarerna om konsulter. Jag tror inte att det är kompetensen man vänder sig emot, utan det faktum att de inte är anställda. Det är viktigare att vara anställd än att ha rätt kompetens, på nåt märkligt sätt.