Att leda för samverkan

För några veckor sedan så satt jag i en panel på Offentlig Chef och resonerade om ämnet ”Vilket ledarskap krävs för effektiv samverkan mellan stat och kommun?”

Mitt fokus var att samverkan kräver att vi slutar fokusera på organisationernas uppgifter för att istället se till medborgarens behov. Det underlättas om exempelvis resursfördelning inte sker per organisation utan per medborgare. Om det och mycket mer kan du höra här.

Dela: