Att leda framgångsrikt kräver ledarskap

Lena Andersson skriver på DN´s ledare signerat om behovet av en berättare. Hon beskriver skillnaden på att marknadsföra det budskap som du redan bestämt dig för och att faktiskt verka i dialog med sin omgivning, dem man är till för.

Jag tycker att det handlar om en sak – ledarskap.

En ledare är någon som både påverkar och som påverkas. En ledare lyssnar och tar intryck. En ledare relaterar i första hand utifrån och in, sedan inifrån och ut. En ledare möter människor där de är. En ledare kan göra berättelsen till din. Det är skillnad på att vara uppskattad och framgångsrik. Den framgångrike gör något bra, den uppskattade uppfattas göra något bra och kan man få det att gå i takt har man lyckats. En ledare har förståelse i första hand för sammanhangen.

Att leda framgångsrikt kräver ledarskap – så enkelt är det 😉

(omskriven pga webb-hotell-krasch)

Dela: