Att möta eller bemöta

Look at each other by Necromundo

Jag fick för en tid lära mig att ordet bemötande ska vara något speciellt svenskt. Att ordet exempelvis inte finns i engelskan, norskan eller danskan.

På engelska blir väl det närmaste bemöta – treat, bemötande – treatment. Treat är ju också behandla. Det är liksom bemötande något jag gör för någon annan.

Jag sänder bemötande => det färdas emellan oss => Du tar emot

Mötet är något annat. Mötet är ingenting jag sänder, det är något som vi skapar. Mötet sker inte hos dig eller hos mig utan emellan oss.

 

Inna and Kelly Looking at Each Other by Marc TriusJag <=> mötet <=> Du

Mötet sker i relationen mellan två individer. Ansvaret för mötet delar vi. Om vi bara slutar bemöta varandra och istället möta varandra så kommer vi att dela ansvaret för att mötet sker och i det gemensamma mötet se mer av varandra. 

Se mer av varandra!

Dela: