Att stjäla det utmätta

Härom dagen läste jag Richard Swartz kolumn Stulen tid är förlorad i DN. 

Richard Swartz skriver ofta tankvärda artiklar och denna gång tar han upp tiden som värde. Om du har tagit tid från någon så är det omöjligt att ersätta.

Stöld är

I Sverige är stöld ett brott enligt 8 kap 1 § brottsbalken. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

Men man kan ju inte tillägna sig någons tid genom att inte respektera den. Den kommer inte den sena personen tillgodo.

Tiden är utmätt för oss alla och bör därför hanteras med respekt. Man kan av kommentarerna på DN utläsa det intressanta att vi bör ha en beredskap för att punktlighet inte alltid följs. Beredskapen består i att använda väntetiden till något bra. Det tar jag med mig. Man kanske alltid ska ha en reflektion eller en bok på nära håll?

Idag hade jag ett samtal med en medarbetare. Medarbetaren kom fem minuter för sent. Vi diskuterade service och tid. Att säga nej kan vara en god service, om tid inte finns just då. Det är respekt.

Det finns ett talesätt som lyder.

Varje gång jag väljer något så väljer jag bort något annat.

Gott så, så länge jag enbart väljer bort det som är mitt. Men min tid är min och din tid är din.

Dela: