Attraktivitet – inte dina behov

Jag hävdar att de flesta tror att genom att vara en attraktiv arbetsgivare så fungerar organisationen. Det är fel!

 

Numera ska alla organisationer ha ett arbetsgivar(varu)märke. Det är ett löfte om vad vi står som arbetsgivare. Problemet är att de flesta gör en tankevurpa när de skapar det. De flesta arbetsgivarmärken har ambitionen att göra arbetsgivaren attraktiv. Man vill att människor ska vilja jobba hos just oss, varför man formulerar en strategi för hur man ska vara. Den strategin skapas ofta utifrån personalens behov och berättelser, exempelvis med storytelling. Man formulerar ett löfte utifrån behoven hos sin personal.

Det är fel, fel, fel.

Inspirerad av Dave Ulrich

Hela HR (human resource) är för tjänsteproducerande organisationer den viktigaste ledningsprocessen. I de verksamheter där vi behöver din tankekraft och inte bara din handling så blir det A och O vem du är och med det vilken kompetens du har. Det är kompetensen som skapar värdet för dem vi är till för, men då måste vi komma ihåg en sak. Det vi säger att vi ska vara som arbetsgivare måste ha att göra med behovet hos den vi är till för – inte behovet hos oss själva.

 

Arbetsgivarmärket kommer att styra vår kompetens

Kompetens är förmågan att utföra en uppgift.

Uppgiften är i förhållande till brukaren/ kunden.

 

Så snälla sluta med arbetsgivarmärken som går ut på att vi ska ha goda förmåner som arbetstagare. Se till att arbetsgivarmärket går hand i hand med ert varumärke. Sätt ett arbetsgivarmärke som betyder något för den vi är till för och 

Vad är viktigast för henne? Mötet med dig? Din vilja att vara där? Din uppmärksamhet?

Choosen! by hfbJag har en teori till. DET kommer att attrahera medarbetare därför att du visar att du menar allvar, du låter det synas i hela styrsystemet och vi lägger oss inte ner på rygg som arbetsgivare och attraherar alla.

Du är utvald!

Dela: