Betalar inte Kronfågel för ombyggnaden av reningsverket?

Radio Sörmland rapporterar idag

Idag påbörjades 100-miljonersutbyggnaden av reningsverket i Katrineholm. Kronfågels kycklingslakteri står för en fjärdedel av kväveutsläppen men bidrar ingenting till bygget. Det upprör Katrineholmare som P4 Sörmland träffade idag.

RosenholmDet är en missuppfattning.

Kronfågel betalar fn ca åtta miljoner kronor varje år till VA(Vatten & Avlopp)-kollektivet. Företaget har innan sin utbyggnad, de senaste 20 åren betalat mellan tre och fem miljoner till VA-kollektivet årligen.

Om Kronfågel nu skulle lämna kommunen skulle det innebära en höjning av VA-taxan med ca 20%,

Så att påstå att Kronfågel inte betalar för utbyggnaden av reningsverket Rosenholm är fel.

Dela: