Bolander om att trivas med att göra skillnad.

Jenny Bolander, medarbetare och traineé reflekterar över veckan

Förra veckan var vi på Sveriges Kommuner och Landstings framtidsdag för ledning och styrning. På agendan var strategiska frågor för kommuner, landsting och regioner. Föreläsarna var Håkan Sörman, Bettina Meinow, Stefan Einhorn, Jasenko Selimovic och Helene Ekström. Som trainee innebar dagen mycket att reflektera kring utifrån de utmaningar Sveriges kommuner och Landsting står inför och hur det påverkar framtidens ledarskap.   

I fredags, tre dagar efter att Håkan Sörman informerat om SKL:s stora satsning ”Sveriges viktigaste jobb”, presenterade vi resultatet för vår senaste Medarbetarenkät som visar att vi är allt nöjdare i Sveriges viktigaste jobb! I relation till framtidsdagen tycker jag att enkäten visar på något viktigt. Vår verksamhet präglas av ständiga förändringar och nya utmaningar. Enkäten visar att vi trivs, är engagerade och motiverade.  Samtidigt kännetecknas offentlig sektor av associationer som trögt, gammeldags och svårt att påverka. Varifrån kommer den bilden?  Jag tycker att det är en föreställning som är både förenklad och orättvis.

Mattias sa i en intervju för ett tag sedan att ”Vi gör riktigt bra saker som inte kommer fram i medierna. Vi är bättre än vårt rykte, därför vinner vi på öppenhet.”  Jag tror att det är just så, att vi genom öppenhet kan synliggöra resultaten, lyfta verksamhet, öka stoltheten och förändra bilden.

Det är måndag, jag trivs & jag gör skillnad!

Dela: