Bolander om hur mycket närvaro som krävs för att vara en god ledare

Jenny Bolander, medarbetare och traineé reflekterar över veckan

I veckan har Mattias prioriterat deltagande på bland annat arbetsmöte för digital delaktighet, ledarskapsdagar och traineeprogram. Medverkan som tar tid men som jag tror är betydelsefulla för ledarskapet.

Det är en sak att vara en bra chef men det kan vara en annan sak att vara en god ledare. Att leda och få följare. I en fulltecknad agenda och en hög förändringstakt kan interna möten och relationer ibland prioriteras ned. Men fokuserar vi fel och prioriterar ner ledarskapet till förmån för chefskapet, för att kortsiktigt klara av arbetet?

Vi klagar ibland på att chefen inte är på kontoret, men vad är definitionen på en näravande chef? Kan en frånvarande chef ändå vara närvarande och hur mycket närvarande krävs för att vara en god ledare?

Dela: