Bolander om ledarskap, kommunikation och människosyn

Jenny Bolander, medarbetare och traineé reflekterar över veckan

I veckan har vi haft träffats i traineeprogrammet för seminarium på temat kommunikation. Mattias har i sin tur varit på bland annat ekonomichefsdagarna för att tala om sociala medier och ledarskap.  Veckan har i övrigt präglats av arbete med årsredovisningen och planering med budget 2012-2014.

Att vi lever i en föränderlig värld och att det sällan blir som vi planerat blir alltid särskilt påtagligt när vi arbetar med planering och uppföljning. Som trainee tänker jag därför att ett av ledarskapets syften är att förbereda och skapa förutsättningar för framtiden. Goda relationer, en härvarande chef, medarbetarsamtal och verksamhetsplanering kan tillsammans skapa förutsättningar för en positiv utveckling i enligheten med målen.

Sammantaget tycker jag att veckan har tydliggjort kommunikation och dess betydelse. Hur vi kan se kommunikation som ett verktyg och en förutsättning för en fungerande verksamhet. För utveckling, mening och glädje. Allt vi gör är någon form av kommunikation. Det går inte att inte kommunicera och utifrån det måste kommunikation vara ledarskapets främsta redskap.

I veckan läste jag ett citat av Ken Blanchard “Leadership isn´t something you do to people. It´s something you do with them”. Återspeglas vårt sätt se på ledarskap och människor också i vårt sätt att kommunicera och vise versa?

Dela:
 • Pingback: Katrineholmsbloggar (@KHOLMbloggar) (@KHOLMbloggar)()

 • Ja, det tror jag

  • Ur ett medarbetar- och traineeperspektiv tror jag samma sak. Ledarskap är i mångt och mycket kommunikation. För vad är det annars? Jag tänker dock att det kräver mycket av ledarskapet, att tydliggöra vision, skapa gemensam mening och förmedla budskap. Att hela tiden våga och utmana för att stärka det klimat präglat av öppenhet, tillit och respekt som jag tror är en förutsättning för att ge och ta ansvar.

   Om jag går tillbaka till mig själv så tycker jag att det är mycket lättare teoriskt än i praktiken.Vilken kommunikation förutsätts för att kunna ta ansvar, vara kreativ och finna lösningar. Hur kommunicerar du ansvar?

   • Mest genom den grundläggande tesen att ansvar inte är något som ledaren ska skapa utan som medarbetaren ska ta.

    • Har fortsatt reflekterat över vad som kännetecknar organisationer där vi känner oss trygga, tar ansvar och också använder det ansvar vi får. Din tes är intressant men hur skapar ledaren förutsättningar för det i vardagen så att du som ledare också kan förlita dig på att jag gör det jag förväntas göra?
      
     I helgen läste jag Jan Carlzons bok ”Riv pyramiderna!” som inleds med: En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som inte har information kan inte undgå att ta ansvar.

     Utifrån det tänker jag att ledaren alltid har ansvaret för att skapa förutsättningar för att verksamheten blir gjord.

 • Pingback: Jenny Bolander (@jennybolander) (@jennybolander)()

 • Jag tror han skrev att den som har information kan inte undgå att ta ansvar, men iaf 😉 
  Absolut har ledaren ansvaret för att skapa förutsättningar för att verksamheten ska bli utförd. Det betyder dock inte att ledaren skapar förutsättningarna – utan bara att hon ser till att det blir gjort. En del i det är att driva den grundläggande tesen att ansvar inte är något som ledaren ska skapa utan som medarbetaren ska ta.