Bolander om ledarskap, kommunikation och människosyn

Jenny Bolander, medarbetare och traineé reflekterar över veckan

I veckan har vi haft träffats i traineeprogrammet för seminarium på temat kommunikation. Mattias har i sin tur varit på bland annat ekonomichefsdagarna för att tala om sociala medier och ledarskap.  Veckan har i övrigt präglats av arbete med årsredovisningen och planering med budget 2012-2014.

Att vi lever i en föränderlig värld och att det sällan blir som vi planerat blir alltid särskilt påtagligt när vi arbetar med planering och uppföljning. Som trainee tänker jag därför att ett av ledarskapets syften är att förbereda och skapa förutsättningar för framtiden. Goda relationer, en härvarande chef, medarbetarsamtal och verksamhetsplanering kan tillsammans skapa förutsättningar för en positiv utveckling i enligheten med målen.

Sammantaget tycker jag att veckan har tydliggjort kommunikation och dess betydelse. Hur vi kan se kommunikation som ett verktyg och en förutsättning för en fungerande verksamhet. För utveckling, mening och glädje. Allt vi gör är någon form av kommunikation. Det går inte att inte kommunicera och utifrån det måste kommunikation vara ledarskapets främsta redskap.

I veckan läste jag ett citat av Ken Blanchard “Leadership isn´t something you do to people. It´s something you do with them”. Återspeglas vårt sätt se på ledarskap och människor också i vårt sätt att kommunicera och vise versa?

Dela: