Bolander om medarbetarsamtalet

Jenny Bolander, medarbetare och traineé reflekterar över veckan

En av de vanligaste orsakerna till arbetssjukdom är stress på grund av organisatoriska och sociala faktorer. Otydligt ledarskap, skitsnack och ansvar utan befogenheter är sådant som bryter ned oss.

Jag hade medarbetarsamtal i tisdags och så här i efterhand inser jag vilka möjligheter som finns med medarbetarsamtalet. Genom att förbereda mig kan jag påverka samtalet och ta tillvara på tillfället för min egen skull. För chefen ger det förutsättningar för att styra, leda och utveckla verksamheten i dialog med medarbetare. Jag vill ha koll på läget och min situation. Med medarbetarsamtalet kan jag påverka min egen utveckling, förväntningar och mitt handlingsutrymme tydliggörs. Det blir också ett tillfälle att kommunicera vad vi gör och hur.

Vad har du för nytta av medarbetarsamtalet?

Dela:
  • Vad tyckte du om samtalet?

  • Jag tycker att det är otroligt positivt att få, under nästan två timmar, fördjupa sig i frågor som rör arbetet och den egna utvecklingen. Utifrån att vi använde kompetensportalen och min gap-analys tyckte jag att samtalet var bra, tydliggörande och engagerande. Att vi pratade mycket om funktionen kommunledningshandläggare i relation till kommunchef och uppdraget bidrog till att jag får en större förståelse för var vi är, vad som förväntas av mig, och vart vi är på väg. Dvs. till aktivt medvetna val. Jag tror att det också medför till att jag blir mindre av en ”avstämningsterrorist” 🙂 .
    Om jag ska reflektera över min egen insats så önskar jag att jag skulle förbereda mötena i större utsträckning för att på ett bättre sätt bidra till ett bättre samtal och ta tillvara på möjligheterna. Vad gav samtalet dig?