Bolander om medarbetarsamtalet

Jenny Bolander, medarbetare och traineé reflekterar över veckan

En av de vanligaste orsakerna till arbetssjukdom är stress på grund av organisatoriska och sociala faktorer. Otydligt ledarskap, skitsnack och ansvar utan befogenheter är sådant som bryter ned oss.

Jag hade medarbetarsamtal i tisdags och så här i efterhand inser jag vilka möjligheter som finns med medarbetarsamtalet. Genom att förbereda mig kan jag påverka samtalet och ta tillvara på tillfället för min egen skull. För chefen ger det förutsättningar för att styra, leda och utveckla verksamheten i dialog med medarbetare. Jag vill ha koll på läget och min situation. Med medarbetarsamtalet kan jag påverka min egen utveckling, förväntningar och mitt handlingsutrymme tydliggörs. Det blir också ett tillfälle att kommunicera vad vi gör och hur.

Vad har du för nytta av medarbetarsamtalet?

Dela: