Category Archives: Katrineholm

Övrigt som berör Katrineholm

Opinionsbildning mot de förtroendevaldas beslut

Jag kontaktades igår av bildningsförvaltningen. En av rektorerna hade uppmärksammats på att de fackliga organisationerna ville göra namninsamlingar till protest mot bildningsnämndens beslut om reviderad drifts- och investeringsbudget 2011. Namninsamlingarna skulle enligt uppgift ske på skolans anslagstavlor…

Kreditkorts- och rese-representationskostnader 2010

Katrineholms Kuriren har begärt ut och idag fått uppgifter om mina kostnader för representation, resekostnader och kreditkortfakturor under 2010. För att du kära bloggläsare ska ha samma möjlighet till insyn publicerar jag samma uppgifter för…

Journalistik och allmänintresse

I Katrineholms-Kuriren 10/1 finns en artikel med titeln ”Dyrt för skattebetalarna när expertkonsult anlitas” (av någon anledning ej publicerad digitalt (uppdatering 2011-01-17 artikeln delpublicerad)). Artikeln nämns på ledarplats nästkommande dag samt kommenteras livligt på insändarplats.…