Cool ekonom om trams i den digitala revolutionen

Det finns en medlemstidning för Föreningen Sveriges Kommunalekonomer (KEF) som inte helt otippat heter Kommunal Ekonomi. I det senaste numret (pdf), med digitalt fokus skriver ordföranden på sidan tre.

Det talades om en ”ny okonventionell härskarteknik”, ett slags omvänt kommunalt Wikileaks.

Vilket trams!

Vi kan aldrig blunda för att ny teknik skapar förutsättningar för alla att nå ut till fler, snabbare och enklare. Ingen kan längre kontrollera informationsflödet, varken i Egypten, Libyen eller Katrineholm. Och en viktig framgångsfaktor är inte minst chefer som förstår kraften och möjligheten i den nya tekniken och som kan ta fram nya kompetenser och nya arbetssätt. Mattias Jansson är en sådan. Det blev för övrigt ingen artikel i Katrineholmskuriren.

 Mattias Jansson @kommunchef by KommunchefJag ska för övrigt föreläsa på Ekonomichefsdagarna (pdf) åt KEF i januari. Temat är sociala medier och ledarskap

Sociala medier kan vara tramsiga statusuppdateringar och ett vältrande i sig själv. Det kan också vara det ultimata nätverkandet för en djupare kompetens och ett sätt att bli en bättre ledare. Du väljer, jag har valt. Välkommen till ett personligt perspektiv på kommunikation.

Välkommen!

Dela:
  • Torgerd Jansson

    Kommunikationen mellan människorhar utvecklats på ett mcket viktigt sätt genom de sociala medierna. Människor har fått möjlighet att framföra inforamtion, ideer och synpunkter utan att dessa först granskas, överprövas  eller vinklas av media. Därmed breddas debatten och ökar demokratin.

  • Emelie Andersson Adamovic

    Just den gångna veckan har jag vid flera tillfällen tillsammans med olika kollegor i Katrineholms kommun, diskuterat och reflekterat över hur vi i olika situationer generellt kan använda tekniska stöd, verktyg, mer och bättre i vårt dagliga arbete. I morse när jag i samband med projekt Communis reflekterade över teknikens och de sociala mediernas framfart, mindes jag plötsligt ett uttalande av ledningen vid Uppsala universitet under 1990-talet, när jag gick där på ekonomprogrammet. Om jag inte minns fel hade ledningen uttryckt sig ungefär så här: ”Ekonomer behöver bara papper och penna.” Det var i samband med resursfördelning till universitetets olika fakulteter och en förklaring till att vi hade – papper och penna. Jag minns att jag blev upprörd och tyckte att det minst sagt var stofil-varning. Datorer existerade i princip inte vid ekonomutbildningen i Uppsala på den ”gamla” tiden; det var papper och penna – billigt och bra och tillräckligt för ekonomer… 🙂 Uppsalas strategi för framtidens ekonomer lades om några år senare. Det nya Ekonomicum blev något annat än gamla Humc. Det var ju bra. Nej, vi kan inte värja oss mot tekniken; snarare hitta hur den bäst kan assistera oss i våra uppdrag!