Delaktighet oavsett om den är digital eller analog

I veckan deltog vi från Katrineholm i lanseringen av Digidel 2013. Du kan följa vårt arbete på http://digkomp.wordpress.com/

Varför vill vi bidra till kampanjen?

Att så många står utanför den digitala världen är något som påverkar oss alla. Att öka den digitala delaktigheten skulle gynna inte bara de som idag står utanför utan hela samhället. Det är viktigt för allas demokratiska rätt att delta i kommunikation, ta del av information och tjänster att inte några står utanför den digitala världen. Den samverkanstanke som Digidel 2013 bygger på delas fullt ut av oss i Katrineholm. Vi inser att det vi på egen hand kan göra endast blir en droppe i havet, men tillsammans med andra lokalt, regionalt och nationellt kan vi göra en skillnad. Det finns i Katrineholm ett kommunalt beslut att verka för att minska den digitala klyftan. Ett av kommunstyrelsens åtaganden för perioden 2011-2013 är att: ”Kommunstyrelsen ska bidra till att minska den digitala klyftan för kvinnor och män, pojkar och flickor.” Ett samarbete mellan kommunens förvaltningar har inletts och en arbetsgrupp med representanter från sex av kommunens förvaltningar har bildats, som ska samarbeta för att minska den digitala klyftan i Katrineholms kommun. Vi ser det som viktigt att detta är ett arbete som är allas ansvar. Biblioteket fungerar som navet i den breda satsning som görs på flera olika håll i kommunen.

Hur vill vi bidra till kampanjen?

Genom att utbilda 1742 personer och utöka tillgängligheten genom att flytta verksamheten dit där målgruppen befinner sig.

Målet att utbilda 1742 personer är procentuellt uträknat utifrån Digidels mål med 500 000 nya användare i hela Sverige. Ett exempel på utökad tillgänglighet är att vi håller undervisning på Pensionärernas hus istället för att de kommer till oss.

Ett resultatmål för biblioteket är att 400 personer ha genomgått utbildningen i projektet ”Lär mer om IT, varav minst 40 % ska vara kvinnor. Detta mäts genom antalet deltagare under perioden 2011-2013.

Vårt arbete växer och utvecklas ständigt. Några exempel på det som vi planerar just nu är en papperstidning som distribueras till alla hushåll i kommunen där det bästa ur kommunens digitala kanaler presenteras och som även innehåller en utbildningsdel, digitala kaféer, försäljning av kommunens utrangerade datorer till biståndstagare för symbolisk summa samt intern kompetensutveckling för bland andra kommunens förvaltningschefer.

Under våren har vi börjat arbeta med enskilda handledningar/helpdesk, ett arbetssätt som har visat sig fungera väldigt bra och som i hög grad har efterfrågats bland våra besökare. Vi arbetar också individuellt med varje deltagare utifrån just deras egna intressen och önskemål. På så vis hoppas vi kunna skapa ett intresse och ett behov hos deltagarna. Oftast är inte deltagarna intresserade av att till exempel lära sig använda ett tangentbord bara för sakens skull, utan möjligheten att skriva e-post till barnbarn eller söka information om sitt specialintresse kan vara moroten som behövs.

Dela:
 • Får man fråga hur ni tänker lösa denna fråga för de hemlösa. de har ofta svårt att betala räkningar eftersom bankerna tar mellan 50 och 75 kr för att betala en räkning i bank. Tillgång till bank på Internet är ovärdelig för dem.

  • Det är ett problem. Det vi försöker underlätta genom är att den som har försörjningsstöd kommer som du såg i inslaget att få köpa en dator för 2-400 kronor. Ibland kan också socialsekreteraren betala räkningen direkt i vårt system.
   Vi har för alla datorer på vårt bibliotek för fri användning.

 • The Local Dictator

  A tip.

  Learn to use…

  http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php

  …and, where possible and appropriate, start expressing your statistics based managerial decisions as mathematical expressions/formulae embedded in your blog.

  Teach your subordinates how to use the Online LaTeX Equation Editor too.

  (Make sure you are reading your Deming.)

 • Hårt arbetande medborgare

  Hej igen,

  Kan tyvärr inte låta bli att förundras över ditt engagemang i sociala medier. Huvuddelen av din tid verkar gå åt att föreläsa, facebooka, twittra om sociala medier. Dessa är ju inget ändamål i sig, dvs något arbete måste ju utföras.

  Jag läste i veckan att kommunens upphandling av städning, som skulle gett 4 MSEK mindre städnota, men istället gick det 8 MSEK minus. OM jag förstår det rätt, har ni räknat 12 MSEK fel? I min värld är detta otroligt, och bör vara olagligt. Städning bör ju vara relativt statiskt, eller har vädret påverkat så mycket? Oavsett så vill jag veta mer om hur och vem som räknat så pass fel?

  Du är ju mycket för öppenhet etc? Jag orkar inte gräva för att få fram din lön, så undrar vad du tjänar i månaden, vilka extra uppdrag du har, vad de inbringar, om dessa extrainkomster sker på din arbetstid, hur mycket tid du lägger på din hemsida, vilka är dina arbetstider. Vidare så undrar jag även om du har någon arbetslivserfarenhet utanför kommunen? För mig ter det sig alltmer tydligt att denna kommun är väldigt inavlad, och kommer ha stora svårigheter att locka hit bra folk.Vem vill flytta hit med barn tex, skolan är ju en parodi på utbildning. Avsaknaden av nytt blod till kommunen, och dess ledare, kommer skapa en degenererad organisation och därmed en mörk framtid för Sveriges Lustgård. Detta oavsett ditt bloggande om sociala medier.

  Tacksam för svar,

  Upprörd medborgare

  • En bråkdel av min arbetstid går åt till sociala medier. Jag berättar varje morgon vad jag ska göra på dagen. Det finns både på twitter och på Facebook.
   Jag ska träffa de ansvariga för städupphandlingen i veckan och hoppas kunna återkomma om det.
   Jag tjänar 74 tkr i månaden. Jag har jobbat i Katrineholm i snart 11 år. Jag har tidigare haft konsultuppdrag utanför det. Exakt vad jag gjort står i min LinkedIn-profil som länkas till via bloggen.
   När jag föreläser ca debiterar Katrineholms kommun 8 000:- per påbörjad dag plus resor och logi. De pengarna går direkt till insatser för att minska den digitala klyftan.
   Gällande arbetstid så arbetar jag en normalvecka mellan 60-70 timmar per vecka.

 • Hårt arbetande medborgare

  Läser lite din CV. Står så här; Labor Consultant/ Konsult

  Västarp AB

  Computer Software industry

  May 2004 – June 2006 (2 years 2 months)

  Consultant in employment law and data. Trained and installed software for the calculation of seniority in the entire country.

  Min fråga är vad gjorde du mer specifikt? Från ditt svar ovan låter det som att du haft flera kunsultuppdrag, men det står bara ett företag med, Västarp AB. Employment law är arbetsrätt, men du har inte läst juridik som jag förstår det, eller? Är du egenlärd datahacker då du arbetat som konsult inom dataföretag? Du har i princip ingen erfarenhet från den privata sektorn? Hur ser du på det, att aldrig jobbat under resultatkrav, men nu ansvara för hela kommunens resultat?

  Återkom gärna om den misslyckade städningen. Vem får ta konsekvenserna över de 12 MSEK som spolats ner?

  Läste även definitionen av kommunchefs arbete, inget om att du ska föreläsa och Kholm debiterar 8ooo per dag. Är ditt jobb att sköta kommunen, eller att bla öreläsa a 8000 per dag. Är det meningen att du ska konsulta för Kholm, fixa billiga biljetter till Körslaget etc? Vad gäller den digitala klyftan, vore jag tacksam om ni fokuserade på den klyftan våra skolbarn upplever, dvs lärandets klyfta. Så som skolan ser ut i denna kommun, så skäms jag ärligt talat. I din CV står om sociala medier , It förvaltningen etc, men inget om ett ord om skolan och barnen. Pinsamt!

  Är du ledig på helgerna? 70 timmar i veckan är 10 timmar per dag, varje dag inkl helger. Räknar du twittrande, restid till föreläsningar, körslaget o annat trams som arbete?

  Tacksam för riktiga svar.

  • Hej
   Jag försöker verkligen svara på dina frågor på ett ärligt och trevligt sätt.
   Du har läst min CV. Jag är personalare i botten och hade som specialområde arbetsrätt. Jag återkommer om hur mycket städningen har minskat våra kostnader. Katrineholm debiterar 8000:- per dag när jag föreläser, det är en del av mitt jobb. Gällande skolan så har jag ett stort förtroende för dem som arbetar där. Ja, det händer att jag är ledig på lördagar.

   Om du vill så träffar jag gärna dig så att du kan få svar på alla dina frågor. Jag livestreamar gärna vår träff så att allt kan komma med här. Hör av dig på 070-6657053 imorgon.

   • Hårt arbetande medborgare

    Hej igen,

    Jag undrar om du haft tid att kolla upp de ovan frågorna jag ställde för 2 dagar sen? Vad blev städdiffen, och vem ansvarar för de pengar som ”saknas”?

    Jag ville även veta närmare vad du gjorde för konsultuppdrag, och vad du som personalare gjorde på ett dataföretag? Har du haft andra uppdrag, eller endast det som står i din CV? Hur ser du på frågan om att inte ha erfarenhet och ”riktiga” resultatkrav, som en privat verksamhet måste ha för att överleva?

    Nu till skolan. Jag instämmer med ovan kommentar av Malm. Ditt svar om att arbetet görs i klassen är åter en massa fraser som inte betyder något. Hur är skolan här jämfört med den bästa i Sverige? Vore det inte bättre om skolan var bäst, än att vi ska ha som mål på att bli bäst på körsång. Du verkar hela tiden lägga tid på att ge medborgarna fraser om organisationer, sociala medier, lärande organisationer, körslaget etc, men aldrig har jag fått ett konkret förslag till hur skolan ska bli bättre. Det kommer vara få barn som kommer kunna ta över ett fint jobb som du nu tex har, och tjäna 74 000 per månad, få full tillgång till FB, Twitter etc, med kommunen som betalare.

    Imorgon är det bla möte om hur skolbarnens klasser skall slås samman och bli sämre. Vad är dina tankar kring det? Kommer det ge ökad effektivitet, kvalitet, eller varför görs detta? Kunde man inte dragit in rektorernas schemalagda torsdagskonferenser istället? Hur ska mina barn få en adekvat utbildning, vilken skall drilla dem i hårt skolarbete, och förhoppningsvis leda dem till ett bra jobb på sikt? Eleverna har ingen respekt för lärare, lärare får inte utöva sitt yrke på ett bra sätt, rektorerna har fullt upp med konferenser etc. Jag skäms för den skola DU erbjuder våra barn, allt medan du twittrar om körslaget, digitala klyftor och annan nonsens.

    Finns det inget annat att dra ner på än vår framtid, våra barn?

    Avslutningsvis, så undrar jag vem som kontrollerar ditt arbete, och utvärderar vad du presterat?

    Vänligen,

    Upprörda Katrineholmaren

    • Kommunledningen och representanter från Service- och tekniknämnden har jämfört kostnaderna för att bedriva städverksamhet i egen regi och på entreprenad. Nettokostnaderna för städverksamheten är idag är 20,4 mnkr (Intäkt 1,37 mnkr och kostnader motsvarande 21,8 mnkr) då verksamheten bedrivs i entreprenadform och motsvarande kostnad var 22,6 mnkr (Intäkt 2,7 mnkr och kostnader 25,4 mnkr) då verksamheten bedrevs i egen regi. Det innebär att kommunens nuvarande nettokostnader för städverksamhet är 2,2 mkr lägre än då det bedrevs i egen regi. Dessa 2,2 mkr avser 3,6 mkr (25,4-21,8) i lägre bruttokostnader och en utebliven intäkt om 1,4 mnkr (2,7-1,37) varför nettokostnadsminskningen blir 2,2 mkr.

     Vår bildningsverksamhet sköts av bildningsförvaltningen på uppdrag av bildningsnämnden. Jag lägger mig inte i verksamhetsfrågor utan arbetar med samordning av det samlade kommunala tjänstemannauppdraget.

     Jag har mitt uppdrag från kommunstyrelsen.

 • Mattias

  Hej, jag är lite fundersam och skeptisk angående de 16 500 tidningar som ska lämnas ut varje månad i ett år för att K-holm ska öka sin ”IT-täthet”. Det borde rimligtvis bli ganska dyrt. Med tanke på de horribla besparingar som görs nu i skolan, känns det inte ok. Jag vill gärna slippa min tidning, då jag är välinformerad i vad som händer i kommunen och kan använda IT-teknik. Kan jag bocka för på någon lista att jag inte vill ha tidningen så jag kan spara lite pengar åt kommunen och på miljön?

  • Det ska jag absolut titta på, tack för input.
   Vad gäller finansieringen så hoppas jag på ett stort bidrag från .se så att det inte ska konkurrera med ex skolands verksamhet.
   Vad gäller ”horribla besparingar” så satsar Katrineholm mer pengar än landet i övrigt på sina elever och har fler lärare per elev. Budgeten för 2011 är 5,3 Mkr högre än den enligt flerårsplanen ska vara och antalet barn har ökat med 24 st. Se gärna http://kommunchef.posterous.com/berakningsgrund-for-bildningsnamndens-budget

 • Kenneth Malm

  Hej Mattias,

  Blir det inte lite feltänk när du säger att Katrineholm satsar mer pengar än landet i övrigt (i genomsnitt) på sina elever? Och en dålig ursäkt! För det första bör det vara kvalitén som styr verksamheten – och här bör man jämföra sig med de kommuner som bäst lyckas bedriva en fullgod skolverksamhet där störst andel elever når de nationella målen, för det andra – om nu skolverksamheten kostar för att bedrivas ändamålsenligt – varför nöja sig med att vi (Katrineholm) satsar mer än genomsnittet om det visar sig att vår verksamhet kräver långt större ekonomiska resurser än genomsnittet?

  • Absolut, det blir fel Kenneth. Jag håller med dig om att det är resultatet som räknas. Problemet och det jag försökte respondera är att debatten kommer att handla om att det är en ekonomisk fråga. Vi måste ha rimliga ekonomiska resurser i skolan, det har vi. Värdena skapas i klassrummet.

 • Pingback: Noterat 11/4-11 | Mattias Jansson()